Керівні органи

  • З’їзд Спілки – вищий орган управління
  • Рада Спілки – постійно діючий колегіальний орган управління
  • Президент та Віце-президенти Спілки – вищі посадові особи Спілки
  • Ревізор (Ревізійна комісія)
  • Виконавча дирекція Спілки
  • Наглядова рада