Пріоритети діяльності ПАБУ

Сприяння реформуванню системи обліку й аудиту

 • Вплив на правове регулювання професії
 • Сприяння широкому застосуванню міжнародних професійних стандартів
 • Законодавче визнання повноважень саморегулівних організацій у сфері обліку й аудиту
 • Сприяння прийняттю національної програми сертифікації бухгалтерів
 • Уведення в українське правове поле поняття «професійний бухгалтер»

Шляхи досягнення

 • Участь у розробленні нормативних документів у сфері обліку й аудиту
 • Застосування досвіду міжнародних експертів для формування законодавчих ініціатив
 • Залучення професійної спільноти до перетворень у професії
 • Співпраця з профільними органами державної влади, комітетами Верховної Ради України

Поглиблення довіри до професії, підвищення її статусу та чесна конкуренція

 • Популяризація і поширення інформації в суспільстві про міжнародні критерії до професійності бухгалтера й аудитора та їх впровадження в Україні
 • Узяття відповідальності за дотримання членами ПАБУ вимог Міжнародної федерації бухгалтерів до професії
 • Усунення штучних бар’єрів та преференцій для провадження фахової діяльності
 • Підвищення конкурентоздатності українського аудиту за рахунок покращання якості послуг та їх відповідності міжнародним стандартам

Шляхи досягнення

 • Створення системи незалежної професійної сертифікації бухгалтерів  і аудиторів
 • Забезпечення дієвого механізму контролю за дотриманням членами ПАБУ професійних та етичних вимог Міжнародної федерації бухгалтерів
 •  Постійний моніторинг ринку аудиторських і бухгалтерських послуг з метою виявлення випадків нечесної конкуренції та сприяння відновленню прозорості на ринку

Підвищення рівня компетентності бухгалтерів і аудиторів

 • Створення системи фахової освіти для бухгалтерів і аудиторів як представників єдиної професії
 • Забезпечення можливостей для постійного вдосконалення знань та підвищення кваліфікації аудиторів і бухгалтерів
 • Актуальна методична, інформаційна та консультаційна підтримка членів ПАБУ
 • Випуск фахових періодичних видань
 • Створення платформи для професійних комунікацій

Шляхи досягнення

 • Використання міжнародно визнаних програм навчання
 • Розроблення та застосування власних програм і методик навчання
 • Розширення мережі навчальних центрів
 • Впровадження єдиних підходів до професійної освіти бухгалтерів і аудиторів

Міжнародне співробітництво та інтеграція в європейську професійну спільноту

 • Набуття членства в Міжнародній федерації бухгалтерів з метою імплементації кращих світових професійних практик та захисту членів ПАБУ
 • Підтримання постійного професійного діалогу з міжнародними організаціями у сфері обліку й аудиту
 • Налагодження співпраці з міжнародними та міжурядовими інституціями
 • Реалізація міжнародних проектів у професійній сфері
 • Створення умов для обміну досвідом з професійними організаціями інших країн

Шляхи досягнення

 • Досягнення відповідності ПАБУ критеріям набуття членства в Міжнародній федерації бухгалтерів
 • Забезпечення представництва ПАБУ та її членів на міжнародному рівні
 • Участь у реалізації грантів та технічної допомоги і сприяння залученню членів ПАБУ до їх виконання
 • Організація програм міжнародного стажування