Підвищення рівня компетентності бухгалтерів і аудиторів

Підвищення рівня компетентності бухгалтерів і аудиторів

  • Створення системи фахової освіти для бухгалтерів і аудиторів як представників єдиної професії
  • Забезпечення можливостей для постійного вдосконалення знань та підвищення кваліфікації аудиторів і бухгалтерів
  • Актуальна методична, інформаційна та консультаційна підтримка членів ПАБУ
  • Випуск фахових періодичних видань
  • Створення платформи для професійних комунікацій

Шляхи досягнення

  • Використання міжнародно визнаних програм навчання
  • Розроблення та застосування власних програм і методик навчання
  • Розширення мережі навчальних центрів
  • Впровадження єдиних підходів до професійної освіти бухгалтерів і аудиторів