Навчальні курси та програми сертифікації AICPA

Палата аудиторів і бухгалтерів України (ПАБУ) підписала угоду про співпрацю з Американським інститутом сертифікованих публічних бухгалтерів (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA).

Головна мета угоди – сприяння професійному зростанню членів Палати аудиторів і бухгалтерів України, розширення та поглиблення їх знань та впровадження кращих світових практик у щоденну роботу.

Угодою про співпрацю передбачено надання доступу членам ПАБУ до навчальних курсів та програм сертифікації AICPA у онлайн-режимі.

Ознайомитися з навчальними курсами та програмами сертифікації можна тут.

З питань реєстрації на курси AICPA звертайтеся за телефоном +38 (044) 279-62-00.

Номер продукту Код Курс  
156563 AAUW Щорічний семінар з бухгалтерського обліку та аудиту

Маркетинговий опис

Чи є ваші навички бухгалтерського обліку та аудиту актуальними і чи вони відповідають стандартам галузі? Будьте повністю впевненими в них завдяки всеосяжному дводенному курсу, який оновить ваші знання щодо останніх стандартів у сфері обліку, аудиту, підготовки звітності та її аналізі. Цей курс охоплює важливі зміни в галузі, такі як визнання доходу, оренду, фінансові інструменти та SAS № 21, та включає в себе практичні додатки для кожного, які допоможуть вам зрозуміти та застосувати ці стандарти у реальних життєвих ситуаціях. Курс також містить ексклюзивний відео-сегмент з промовами експертів-доповідачів, які виступають від Ради приватних компаній, Deloitte & Touche та колективу з питань стандартів AICPA Audit & Attest Standards Team. При наявних темпах змін у теперішньому регуляторному середовищі важливо мати доступ до надійного джерела інформації, яке дасть вам нові відомості щодо ключових змін у галузі. Цей курс надає інформацію, необхідну для оновлення ваших знань та навичок у практичній діяльності.

Цілі навчання

 • Застосовуйте нещодавно видані рекомендації, стандарти та рішення FASB, PCAOB, ASB та ARSC.
 • Дізнайтеся про різноманітні оновлення проектів стандартів, підготовлених установами, які встановлюють стандарти.
159484 ASE1 Основи персоналу аудиту  - Новий персонал: Основні поняття

Маркетинговий опис

Призначений для супроводження нового персоналу: Маючи практичне застосування, цей навчальний план являє собою основу концептуальних знань, на якій будується майбутнє навчання. Курси в цьому навчальному плані забезпечують основу знань, що формують практику успішного аудитора та члена компанії

Цей навчальний план вводить поняття аудиту з точки зору компанії, охоплює основні концепції, які співробітники повинні розуміти на ранніх стадіях своєї кар'єри, включаючи динаміку відносин всередині компанії та відносин з клієнтами. Завдяки цим знанням та практичному навчанню, що надаються в курсі «Новому персоналі: Практичне застосування», аудиторський персонал, що працює перший рік, буде мати навички, необхідні їм для досягнення успіху.

Цілі навчання

 • Дізнайтеся про мету аудиту
 • Дізнайтеся про етапи проведення аудиту та різні типи процедур, що виконуються на кожному етапі
 • Дізнайтеся про функції загальноприйнятих робочих документів, включаючи пробний баланс, провідні листи та фінансові звіти
 • Визначте ключові концепції та методи міжособистісного поводження та комунікації
 • Пригадайте основи моделі аудиторського ризику, включаючи твердження
 • Визначити мету та значення аудиторської документації, а також основні принципи та їхнє застосування

 

161080 ASE2 Основи аудиторського персоналу - Новий персонал: практичне застосування

 
Маркетинговий опис

Розроблений для супроводження курсу «Нового персоналу: Основні концепції», цей навчальний план зосереджується на навичках та знаннях, необхідних для виконання обов'язків, які зазвичай доручають аудиторському персоналу, що працює свій перший рік. Поряд із розумінням, пов'язаним із процесом аудиту, цей навчальний план надає практичне навчання щодо:

внутрішнього контролю

основних перевірок

статей фінансових звітів

розгляду шахрайських практик

аналітичних процедур та багато чого іншого.

Забезпечте собі чи вашому персоналу міцний концептуальний фундамент і практичні навички, що дозволять їм бути успішними, як протягом виконання перших кількох завдань, так і протягом всієї кар'єри, завдяки цьому комплексному навчальному плану.

Цілі навчання

 • Пригадайте основи внутрішнього контролю, включаючи використання роботи інших працівників.
 • Визначте основні побоювання щодо визначення шахрайства в рамках аудиту GAAS.
 • Пригадайте мету та порядок, що стосуються аналітичних процедур та їхнього використання при проведенні аудиту.
 • Визначте аудиторські процедури, які зазвичай виконуються новими працівниками у наступних сферах, та узгодьте їх із зазначеними цілями аудиту та відповідними твердженнями:
 • Грошові кошти та їхні еквіваленти
 • Дебіторська заборгованість
 • Інвентаризація
 • Передоплата та інші короткострокові активи
 • Основні засоби
 • Кредиторська заборгованість
 • Заборгованість
161190 ASE3 Основи аудиторського персоналу - Досвідчений персонал / Нові відповідальні особи

Маркетинговий опис

Рівень 3 цього навчального плану «Основи аудиторського персоналу», що складається з чотирьох частин, дозволяє розвинути нові навички у співробітників з 2—3-річним досвідом роботи. Цей навчальний план допоможе вашій компанії досягти успіху у сфері аудиту через стандартизування знань та процесів серед вашого персоналу та надання технічних навичок та концептуальних знань, що дозволить вашій аудиторській практиці відповідати найвищим стандартам якості аудиту.

Цей рівень забезпечує інформацію та опанування найкращими практиками, що зосереджуються на дедалі глибших питаннях аудиту. Від таких широких концепцій, як суттєвість та аудиторський ризик, через обговорення на основі додатків щодо таких тем, як умовні зобов'язання, інвестиції, нематеріальні активи та гудвіл, до аналізу робочих документів та узагальнення аудиту, цей навчальний план забезпечує всебічне охоплення, необхідне для створення добре підготовленого аудиторського персоналу. Крім того, у цьому модулі розглядається багато аспектів контролю, що включають у себе докази, перевірки, дотримання термінів, виявлення прогалин, оцінку недоліків та основні процедури, зокрема, розробку, подальші дії та перевірку подробиць.

Цілі навчання

 • Визначте та виконуйте основні обов'язки відповідального аудитора, зокрема, у тому, що стосується суттєвості, оцінки ризиків та стратегії аудиту.
 • Перевірте елементи контролю, зокрема збір доказів ефективності, оцінка недоліків та комунікація виявлених порушень.
 • Розробіть та виконайте основні процедури, включаючи суттєві аналітичні процедури та перевірки подробиць.

 

161320 ASE4 Основи аудиторського персоналу - Досвідчений персонал / Старші відповідальні особи

Маркетинговий опис

Розроблений спеціально для старших аудиторів, цей курс 4-го рівня надає інформацію та найкращі практики, що стосуються поглиблених тем аудиту. Охоплюючи такі широкі концепції, як оцінка ризиків, та обговорення питань, виходячи з додатків, зокрема й оцінку прибутку та оцінку справедливої ​​вартості, цей навчальний план забезпечує всебічне охоплення тем, необхідних для професійного аудитора. Крім того, у цьому модулі розглядається багато аспектів внутрішнього контролю, а також інші складні теми, включаючи пенсії, капітал, податки на прибуток та оренду, а також використання сервісної організації.

Окрім того, цей курс дає рекомендації щодо завершення аудиту, включаючи остаточне оформлення аудиторської документації та звітності аудитора.

Цілі навчання

 • Застосовуйте ключові навички, пов'язані з залученням та наглядом.
 • Застосовуйте процедури, необхідні для дедалі більш складної аудиторської та бухгалтерської сфери.
 • Визначайте методи аналізу належної фінансової звітності, включаючи підготовку фінансових звітів.
 • Визначайте компоненти звіту аудитора та обставини, за яких буде внесено зміни.

 

153678 AUAA Щорічне оновлення інформації для бухгалтерів та аудиторів

Маркетинговий опис

Іти в ногу зі швидкими темпами змін у галузі бухгалтерського обліку та аудиту — це складно, але критично важливо. Цей комплексний курс CPE охоплює відповідні рішення, проекти стандартів та нещодавно випущені стандарти FASB, PCAOB та ASB, а також настанови, що впливають на сфери бухгалтерського обліку, аудиту та підготовку звітності.

Цей курс охоплює відомості про важливі зміни в галузі, такі як визнання доходу, оренду, фінансові інструменти та SAS № 21, та включає в себе практичні додатки для кожного, які допоможуть зрозуміти та застосувати стандарти у реальних життєвих ситуаціях. Курс також містить ексклюзивний відео-сегмент з промовами експертів-доповідачів від Ради приватних компаній, Deloitte & Touche та колективу з питань стандартів AICPA Audit & Attest Standards Team.

Цілі навчання

 • Зрозумійте останні стандарти та рекомендації FASB.
 • Оцініть вплив нещодавно опублікованих стандартів аудиту, стандартів атестації та стандартів на послуги з бухгалтерського обліку та оцінки.
 • Ознайомтеся з проектами стандартів та іншими проектами у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу.

 

165800 CL4AUIC Внутрішній контроль: як він впливає на аудит?

Маркетинговий опис

Метою даного курсу CPE є допомога аудиторам у використанні підходу, що базується на оцінці ризику, а також оцінки методів контролю у межах їхніх зобов'язань з метою покращення якості аудиту. Аудитори продовжують боротися за ефективне дотримання Стандартів оцінки ризиків. Загальні недоліки включають в себе надмірну залежність від контрольних списків та недостатню документацію щодо оцінки аудиторських ризиків, зокрема зв'язок аудиторських ризиків із внутрішнім контролем над фінансовою звітністю. Група з рецензування AICPA досі спостерігає присутність в аудиті поширених недоліків, які стосуються зазначених питань.

Цілі навчання

 • Пригадайте ключові поняття у стандартах оцінки ризиків, включаючи різні вимоги щодо оцінки внутрішнього контролю.
 • Дізнайтеся про поширені проблеми у виконанні та їхнє розв'язання
166130 CL4CSAE Оцінка готовності до кібербезпеки

Маркетинговий опис

Кібер-загрози мають різні форми, масштаби, складність, і вони постійно еволюціонують. Кібер-атаки завдають компаніям великих фінансових втрат і серйозної шкоди. Організаціям важливо визначити вихідні дані для виявлення важливих компонентів, які слід включити у будь-який метод управління ризиком кібербезпеки.

У цьому курсі CPE ви дізнаєтеся, як бути в курсі останніх тенденцій у сфері кібербезпеки, керувати ризиками та забезпечувати клієнтам надійну програму управління ризиками для захисту їхньої організації. Кібербезпека дає компанії потенційні можливості краще обслуговувати своїх клієнтів. Як тільки ​​в курсі Основи програми управління ризиками кібербезпеки будуть визначені вихідні дані, компанії зможуть застосувати ці навички в себе та проводити оцінку готовності для своїх клієнтів, надаючи консалтингові послуги або консультації.

Цілі навчання

 • Ризики кібербезпеки для підприємств та компаній
 • Різні системи контролю кібербезпеки (наприклад, NIST, ISO, TSC та ін.)
 • Елементи управління ризиком кібербезпеки Засоби внутрішнього контролю та інші заходи з управління ризиками

 

165980 CSAE Консультаційні послуги з кібербезпеки: Поглиблена оцінка готовності

Маркетинговий опис

Кібербезпека дає компанії потенційні можливості краще обслуговувати своїх клієнтів. Кібер-загрози мають різні форми, масштаби, складність, і вони постійно еволюціонують. Кібер-атаки завдають компаніям великих фінансових втрат і серйозної шкоди. Таким чином, організаціям важливо визначити вихідні дані для виявлення важливих компонентів, які можна включити у будь-який метод управління ризиком кібербезпеки.

У цьому курсі CPE ви дізнаєтеся, як бути в курсі останніх тенденцій у сфері кібербезпеки, керувати ризиками та забезпечувати вашим клієнтам надійну програму управління ризиками для захисту їхньої організації. Як тільки ​​будуть визначені вихідні дані, компанії можуть застосувати ці навички в себе та проводити оцінку готовності для своїх клієнтів, надаючи консалтингові послуги або консультації.

Цілі навчання

 • Застосовуйте знання ефективної програми управління ризиком кібербезпеки для аналізу програми клієнта та проведення оцінки готовності.
 • Розрізняйте різні схеми (наприклад, NIST, ISO, TSC та/або комбіновані) і застосовуйте те, що найбільш підходить, а також дізнайтеся, коли/як його використовувати.
 • Застосовуйте тести для засобів контролю кібербезпеки, наявних у клієнтів, та інших заходів з управління ризиками на основі встановлених схем.
 • Готуйте рекомендації для клієнта щодо вдосконалень на основі процедур підготовки/оцінки.
 • Зрозумійте можливості та ризики в обслуговуванні клієнтів при наданні консультаційних послуг у сфері кібербезпеки.

 

163973 FASBI US GAAP: Огляд для бізнесу та промисловості

Маркетинговий опис

Необхідний для CPA у бізнесі та промисловості, а також для всіх інших, хто бажає отримати розуміння останніх настанов FASB, цей курс CPE включає в себе теми фінансової звітності та звітності GAAP, а також огляд нещодавно опублікованих та нещодавно виданих рішень FASB. Цей курс, що застосовується до широкого кола CPA, містить також детальне обговорення вибраних тем FASB ASC, які нещодавно були змінені чи вважаються найбільш релевантними для осіб, зайнятих у ​​бізнесі та промисловості.

Цілі навчання

 • Визначте останні остаточні настанови FASB.
 • Застосовуйте обрані форми звітності та обліку FASB.
 • Визначте поточні проекти FASB.
164222 ICRA Внутрішній контроль та оцінка ризиків: Основні чинники успішного аудиту

Маркетинговий опис

За загальноприйнятими стандартами аудиту (GAAS) всі аудитори зобов'язані в ході аудиту дотримуватися підходу, що базується на оцінці ризику. Розгляд внутрішнього контролю є ключовим фактором оцінки ризиків та визначення загального підходу до аудиту. У цьому курсі CPE дізнайтеся про вимоги до аудиту фінансової звітності для розуміння внутрішнього контролю, оцінки їхньої структури та впровадження, а також проведення оцінки недоліків внутрішнього контролю та повідомлення про них.

Цілі навчання

 • Пригадайте професійні вимоги, що стосуються міркувань щодо внутрішнього контролю в аудиті фінансової звітності, зокрема їхній зв'язок з оцінкою ризиків
 • Дізнайтеся, як дотримуватися вимог на практиці

 

165880 NFPF Фінансова звітність неприбуткових організацій: Опанування унікальних вимог

Маркетинговий опис

Чи знаєте ви, як зміниться фінансова звітність неприбуткових організацій внаслідок проекту фінансової звітності FASB? Чи знаєте ви, чим вирізняються бухгалтерський облік та фінансова звітність неприбуткових організацій? Уникайте плутанини та забезпечуйте фінансовий аналіз, який буде зрозумілий для ваших кінцевих користувачів. Завдяки поєднанню практичних настанов та тематичних досліджень, цей курс дає уявлення про те, чим вирізняються неприбуткові організації. Також ви отримаєте рекомендації щодо ASU 2016-14, який матиме серйозний вплив на фінансову звітність неприбуткових організацій, і це дозволить вам ефективно та дієво долати перешкоди.

Цілі навчання

 • Визначте вплив проекту FASB з фінансової звітності неприбуткових організацій.
 • Визначте унікальні аспекти середовища неприбуткових організацій.
 • Застосовуйте унікальні вимоги щодо обліку та звітності неприбуткових організацій.
 • Пригадайте способи здійснення більш ефективного аудиту неприбуткових організацій завдяки вашим покращеним знанням вимог щодо обліку та звітності неприбуткових організацій.
 
151944 GNAU Річне оновлення інформації щодо державних та неприбуткових організацій

Маркетинговий опис

Виконайте вимоги до CPE та Yellow Book, оновлюючи ваші знання щодо обліку та аудиту державних та неприбуткових організацій. Цей всеосяжний інтерактивний курс покращить ваші навички до рівня стандартів галузі у стосунку до останніх оновлень у GASB, OMB, AICPA та Yellow Book.

У цей курс включено останні випуски стандартів GASB щодо пенсій та OPEB, інтерактивні тематичні дослідження, які допоможуть вам зрозуміти проекти стандартів FASB та розрахунки пенсійних витрат, а також ексклюзивний відеоролик з промовами експертів-доповідачів від Ради приватних компаній (Private Company Council), Deloitte & Touche, і групи AICPA зі стандартів аудиту.

Цілі навчання

 • Впроваджуйте найновіші вимоги GASB та FASB для державних та неприбуткових організацій.
 • Застосовуйте останні розробки у вимогах OMB та Yellow Book.
 • Стежте за останніми подіями в AICPA
163512 ACCS Досвідчений контролер та навички фінансового директора

Маркетинговий опис

У цьому курсі CPE розглядаються найкращі практики провідних контролерів та фінансових директорів. Продемонструйте свої вдосконалені навички, які додають цінності та сприяють успіху організації. Ви дізнаєтеся 10 специфічних навичок, які необхідні кожному фінансовому директору або контролеру для того, щоб бути успішним, і ви раптом осягнете, що маєте більше сили та впливу, ніж ви могли собі уявити. Продемонструйте керівництву компанії, що ви є важливою ланкою в рентабельності їхньої компанії.

Цілі навчання

 • Визначте 10 критично важливих навичок, які додадуть вартості вашій компанії та підштовхнуть вашу кар'єру вгору.
 • Підлаштуйте свої особисті цілі під місію організації та покращуйте свої навички у п'яти ключових сферах, необхідних для успіху.
 • Дійзнайтеся, як стати потужним фактором для позитивних змін, а також захисником та інструктором для вашого колективу.
 • Станьте таким лідером, яким вас хоче бачити компанія
164911 CL4SKSB Оновлення інформації для контролера: найостанніші тенденції

Маркетинговий опис

Посилити свої здібності в якості контролера і допомогти вашому керівництву зрозуміти поточні економічні проблеми через останні тенденції в галузі бухгалтерського обліку, фінансів, людських ресурсів, управління коштами та бізнес-систем. У цьому курсі ви будете обговорювати передові теми в управлінському обліку та фінансах протягом занять, які містять чимало корисних порад та практичних настанов, які можна застосувати негайно.

Цілі навчання

 • Визначте економічні показники, які можуть допомогти у плануванні курсу розвитку вашої організації
 • Визначте поточні проблеми, що впливають на фінансову стабільність вашої організації
 • Розрізняйте основні тенденції у бухгалтерському обліку, корпоративних фінансах, людських ресурсах, управлінні коштами та бізнес-системах
 • Визначте зв'язок між масивами даних «big data» та інтелектуальною аналітикою
 • Використовуйте нові інструменти для бізнес-планування, прогнозування, складання бюджету та звітування
 • Дізнайтеся про основні проблеми, що стоять перед керівниками компаній

 

164212 DAAN Аналітика та масиви даних "big data" для бухгалтерів

Маркетинговий опис

Аналітика — це нова сила, що просуває бізнес уперед. Було створено інструменти для вимірювання впливу програм та рентабельності інвестицій, візуалізації даних та бізнес-процесів, для розкриття зв'язку між ключовими показниками ефективності; у багатьох з них використовується безпрецедентний обсяг даних, що зараз надходить до організацій. У цьому курсі CPE ви дізнаєтеся про передові теми в галузі аналітики та фінансів, а також отримаєте корисні поради та практичні настанови, які можна застосувати негайно.

Цілі навчання

 • Дізнайтеся основні тенденції прогнозної аналітики, оптимізації, співвідношення показників та масивів даних «big data».
 • Інтерпретуйте та керуйте новими тенденціями в методах аналітики, що впливають на вашу організацію.
 • Використовуйте нові інструменти для аналізу даних.
 • Критично оцінюйте аналітичні звіти та надавайте консультації особам, які приймають рішення.

 

163623 SKSB Щорічне оновлення інформації для контролерів

Маркетинговий опис

Посилити свої здібності в якості контролера і допомогти вашому керівництву зрозуміти поточні економічні проблеми через останні тенденції в галузі бухгалтерського обліку, фінансів, людських ресурсів, управління коштами та бізнес-систем. У цьому курсі CPE ви дізнаєтеся про передові теми в галузі управлінського обліку та фінансів, а також отримаєте корисні поради та практичні настанови, які можна застосувати негайно.

Цілі навчання

 • Визначте поточні проблеми, що впливають на фінансову стабільність вашої організації
 • Визначте основні тенденції бухгалтерського обліку, корпоративних фінансів, управління коштами та бізнес-систем
 • Пригадайте ключові аспекти правила 80/20 та зрозумійте, як його застосовувати
 • Визначте найкращі практики управління оборотним капіталом
 • Використовуйте нові інструменти для бізнес-планування, прогнозування, планування бюджету та звітування

 

Реєстрація - >