Щоб здобути сертифікацію внутрішнього аудитора CIA, необхідно відповідати певним критеріям щодо рівня освіти, досвіду роботи й особистих якостей, а також скласти іспит, що визначає рівень компетенцій внутрішнього аудитора

У роботі внутрішнього аудитора не може бути жодних гарантій, що аудиторська помилка ніколи не станеться. Однак, упровадивши деякі практики, внутрішній аудит може істотно знизити відповідні ризики.

Планування та контроль посідають чи не найважливіше місце серед функцій фінансового відділу на підприємстві. Сюди входить підготовка планів, прогнозів та бюджетів, що допомагають бізнесу досягати поставлених цілей і формувати відповідні стратегії. Бюджет – це кількісне вираження планів підприємства на визначений час. Серед причин, чому бюджети відіграють таку важливу роль, можна виділити такі.

Ефективність

Чітко оформлене розуміння наступних кроків та довгострокової мети значно полегшує щоденну роботу, надає впевненості в діях, економить час і знижує ризик перебоїв у робочих процесах.

Координація

Наявність загального бюджету забезпечує злагодженість зусиль окремих підрозділів організації. Це дає можливість кожному побачити картину майбутнього в кількісному вимірі з урахуванням його індивідуального внеску. Для великих підприємств з комплексними операціями бюджети критично необхідні для синхронізації діяльності та гармонійного поєднання різних напрямів на шляху до спільної мети.

Відповідальність

Бюджети формалізують зони відповідальності управлінців та їх відділів, надають повноваження та ліміти щодо витрачання ресурсів, набору персоналу, досягнення цілей.

Перспективи

Бюджетний процес змушує управлінців постійно рухатися вперед, шукати нові можливості для розвитку та розробляти дії для усунення потенційних перешкод.

Контроль

Порівняння фактичних результатів із запланованими є дієвим інструментом оцінки ефективності роботи підрозділів, пошуку найвигідніших шляхів ведення бізнесу та розроблення коригуючих дій для усунення недосконалостей.

Мотивація

Правильно виставлені цілі впливають на поведінку працівників, дають розуміння своєї ролі та вимог, спонукають діяти на користь бізнесу. Виконання або невиконання бюджету часто стає основою для оцінки якості роботи персоналу.

Рада з нагляду за обліком в публічних компаніях США оштрафувала канадський офіс аудиторської фірми Deloitte за недотримання принципів незалежності під час проведення трьох послідовних перевірок золотодобувної компанії Banro

Переважна більшість компаній, які впровадили роботизацію бізнес-процесів, відзначають підвищення продуктивності праці. Про це йдеться у звіті міжнародної аудиторської компанії Deloitte, присвяченому з'ясуванню ефективності роботизації. Водночас компанії також задоволені покращаннями, що відбулися у сфері комплаєнсу, втім фіксують труднощі зі збільшенням масштабів процесів роботизації.

У ході дослідження було опитано 530 керівників великих компаній, річна виручка яких становить 3,5 трлн доларів США. 81% респондентів засвідчили зниження витрат у результаті роботизації, а 77% опитаних зізналися, що такі технології дозволяють отримувати комплексні та точні управлінські дані.

Між тим, не обходиться і без труднощів. Переважна більшість компаній, які взяли участь в опитуванні, зізналися, що сьогодні досить складно збільшити масштаби роботизації. Лише 4% організацій використовують у роботі понад 50 роботів, 27% ­– використовують роботів лише в рамках пілотних проектів і їх кількість ледь дотягує до 10.

Ще 32% респондентів розповіли, що основною перепоною для досягнення більших масштабів роботизації є фрагментація бізнес-процесів та варіативність завдань. А от 17% учасників опитування переконані, що масштабній роботизації заважає неповне розуміння її можливостей та неготовність IT-систем до таких рішень.

За словами Джастіна Ватсона (Justin Watson), керівника напряму робототехніки та автоматизації на основі технологій штучного інтелекту Deloitte, на сьогодні дуже мало компаній виявилися здатними розширити сфери застосування роботів. Натомість переважна більшість бізнесів розглядають роботизацію в рамках експериментів. Для більш відчутних змін необхідні поведінкові трансформації в колективах.

У щорічному рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (WEF) Україна посіла 83 місце, піднявшись на шість пунктів порівняно з 2017 роком. Про це йдеться у доповіді WEF.

Робота аудитора оцінюється за результатами досягнення поставлених перед ним цілей. Цілі повинні відображати різні аспекти аудиторської роботи: якість проведення аудиторських перевірок, дотримання встановлених термінів виконання роботи, професійний розвиток, коучинг молодших аудиторів, командна робота тощо. Головне, щоб поставлені цілі були конкретними, досяжними, визначеними у часі й належали до зони відповідальності аудитора.

Так, не може бути ціллю роботи аудитора виявлення певної кількості порушень чи видача певної кількості звітів. Такі цілі не сприяють якісному виконання аудиторської роботи.

Прикладом вдало поставлених цілей можуть бути, наприклад, відсоток звітів, підготованих не пізніше ніж 30 днів після завершення перевірки, проведення певної кількості навчальних семінарів для інших аудиторів по темі, на якій спеціалізується аудитор або успішне вдосконалення професійних знань.