Аудиторські фірми мусять працювати швидко. Проте трапляються ситуації, які потребують колегіального вирішення того чи іншого питання, пов’язаного з обслуговуванням клієнтів чи роботою фірми загалом. У таких випадках керівництво фірми звикло скликати наради. Та чи завжди вони продуктивні? Як додати таким зібранням ефективності – розповідають експерти.

Організація економічного співробітництва та розвитку (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) та програма розвитку Організації Об’єднаних Націй «Податкові інспектори без кордонів» (United Nations Development Programme’s Tax Inspectors Without Borders initiative, TIWB) розпочала втілювати проєкт з автоматичного обміну інформацією (automatic exchange of information, AEOI).

Завдання TIWB – запустити низку експериментальних програм, аби надати підтримку державам, які розвиваються, у запровадженні автоматичного обміну інформацією, що передбачає залучення експертів з країн ОЕСР.

В основі цих програм лежатиме підхід TIWB, за яким експерти працюють пліч-о-пліч з податковими органами відповідної держави. Програми розроблені, аби допомогти застосовувати дані AEOI: засоби аналізу даних, оцінки ризиків, забезпечення комплаєнсу, створення інформаційних кампаній, інформування платників податків, розроблення політики проведення аудиту, розрахунку суми податку та практичну інформацію.

Наразі TIWB вивчає можливості розширення своєї діяльності, зокрема на сфери податків та злочинності, розробивши чотири експериментальні програми, які втілюються у Вірменії, Колумбії, Уганді та Пакистані.

Абдул Хазеф Шейх (Abdul Hafeez Shaikh), радник прем’єрміністра Пакистану з питань фінансів, зазначив: «Пакистан високо цінує технічну підтримку, надану Глобальним форумом та TIWB через програми з обміну інформацією, а також трансфертного ціноутворення та розслідування податкових злочинів. Пакистан здійснив обмін інформацією із 56 країнами за допомогою автоматичного обміну інформацією, однак проблеми інтерпретації та узгодження отриманих даних залишаються під час перетворення цієї інформації у разі розрахунку збільшеного обсягу надходжень».

Асоціація дипломованих сертифікованих бухгалтерів запустила MyACCA – платформу, створену для допомоги членам організації у відстеженні прогресу свого безперервного професійного розвитку (continuous professional development, CPD).

Рада з фінансової звітності Великобританії (FRC) випустила переглянуту версію стандарту щодо проведення перевірок активів клієнтів. У новому стандарті акцентовано увагу на професійному судженні та професійному скептицизмі. Зміни набувають чинності з початку 2020 року.

Cекретаріат Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оприлюднив пропозиції, якими мають збільшити ставки оподаткування для цифрових компаній. Пропонується, щоб транснаціональні компанії (ТНК) сплачували податок кожній державі, де вони провадять діяльність, надають послуги клієнтам й отримують від цього прибуток.

Кадровий голод наразі відчувають практично всі роботодавці. Аудиторські фірми, головним активом яких є кваліфікований персонал, і поготів. Для якісного обслуговування клієнтів їм потрібні не просто фахівці, а лідери галузі, кращі спеціалісти. Як їх залучити в свою команду?

Міжнародна федерація бухгалтерів (International Federation of Accountants, IFAC) вперше за історію свого існування затвердила склад правління, більшість у якому складають жінки. Затвердження восьми членів правління, серед яких п’ять представниць жіночої статі, відбулося на щорічному засіданні Ради IFAC у Ванкувері (Канада).

Міністерство фінансів України на своєму офіційному сайті оприлюднило для обговорення проєкти нормативно-правових актів з атестації та безперервного навчання аудиторів.

Суд загальної юрисдикції Європейського суду (General Court of the European Court of Justice) ухвалив рішення на користь Starbucks у справі проти Європейської комісії, яка звинуватила мережу кав’ярень у використанні незаконної державної допомоги.

Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності (International Accounting Standards Board, IASB) внесла зміни до деяких вимог щодо обліку хеджування для підтримки процесу поетапного відстеження окремих показників процентних ставок, таких як міжбанківські ставки пропозиції (interbank offered rates, Ibors). Це висновується зі змін до МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7.

Згідно зі звітом щодо забезпечення різноманітності та інклюзивності рекрутингової компанії Hays за 2019 рік, більше половини (52%) бухгалтерів та фінансистів Великобританії, влаштовуючись на роботу, беруть до уваги питання різноманіття в роботі та забезпечення політики інклюзивності.

Кожна компанія вже має певну репутацію. Вона охоплює оцінку послуг, продуктів, перших осіб, членів команди, історії діяльності бізнесу та багато іншого. Проте реноме фірми може не лише сприяти поліпшенню фінансових показників і зростанню кількості клієнтів, а й надихати людей працювати в ній. Стратегічний розвиток бізнесу обов’язково має бути пов’язаним з ініціативами із залучення й утримання співробітників і спрямованим на посилення бренду вашої компанії як працедавця.