Робота аудитора оцінюється за результатами досягнення поставлених перед ним цілей. Цілі повинні відображати різні аспекти аудиторської роботи: якість проведення аудиторських перевірок, дотримання встановлених термінів виконання роботи, професійний розвиток, коучинг молодших аудиторів, командна робота тощо. Головне, щоб поставлені цілі були конкретними, досяжними, визначеними у часі й належали до зони відповідальності аудитора.

Так, не може бути ціллю роботи аудитора виявлення певної кількості порушень чи видача певної кількості звітів. Такі цілі не сприяють якісному виконання аудиторської роботи.

Прикладом вдало поставлених цілей можуть бути, наприклад, відсоток звітів, підготованих не пізніше ніж 30 днів після завершення перевірки, проведення певної кількості навчальних семінарів для інших аудиторів по темі, на якій спеціалізується аудитор або успішне вдосконалення професійних знань.

Керівник аудиторської фірми бажає, щоб працівники були ефективними і приносили своєю працею бізнесу користь. Між тим, досить часто ефективність деяких працівників є занизькою. Потрібно з'ясувати, у чому проблема, та негайно її вирішити.

Розподіляючи винагороду між аудиторами, керівник аудиторської фірми повинен залишатися об’єктивним, справедливим та вільним від будь-яких проявів дискримінації. Варто уникати ситуацій, коли аудитор з вищим рівнем кваліфікації, більшим обсягом обов’язків та відповідальності отримує зарплату нижчу, ніж його колега тільки тому, що той довше працює в компанії.

Так само, якщо аудитор своєю стабільно якісною роботою заслужив довіру керівництва і часто здійснює фактичне управління командою аудиторів або виконує інші делеговані йому обов’язки, необхідно задуматися про якнайшвидше підвищення такого працівника, щоб його посада та заробітна плата відповідали фактично виконуваним обов’язкам. Інакше є ризик втратити цінного співробітника, навіть якщо його першочерговою мотивацією не є заробітна плата та кар’єрне зростання – відчуття несправедливості може рано чи пізно змусити аудитора шукати інше місце роботи, де його цінуватимуть більше.

Мотивація персоналу аудиторської фірми – одне з найважливіших завдань для керівництва. Як відомо, мотивація може бути як зовнішньою (заробітна плата та бонуси), так і внутрішньою (різноманітність робочих завдань, більша відповідальність, отримання задоволення від виконання конкретних функцій, професійний розвиток тощо).

Завдання керівника аудиторської фірми – з’ясувати, що саме мотивує кожного конкретного аудитора, щоб більш продумано управляти його мотивацією.

Адже ставлення до тих чи інших способів мотивації може кардинально різнитися серед аудиторів. Хтось сприймає додаткові обов’язки як прояв довіри керівництва, а хтось – як несправедливо нав’язану роботу.

Одному аудитору може подобатися, що всі його аудиторські перевірки стосуються однієї теми, і він почуватиметься експертом у цій сфері, а інший може зовсім втратити мотивацію від одноманіття аудиторських завдань. Для когось на першому місці стоїть рівень заробітної плати, а для когось – кар’єрне зростання, хтось добре розуміється на фінансах і хоче зосередитися на цій темі, а інший отримує найбільше задоволення від розслідування випадків шахрайства.

Не розуміючи цих відмінностей, керівник може втратити цінного співробітника, не зумівши знайти найвдаліший інструмент мотивації. Саме тому важливо аналізувати мотиви кожного працівника та вибудовувати відповідну систему мотивації.

Міжнародна аудиторська компанія Deloitte запустила в роботу чат-бота D.TalCa, якого між собою називають Деталькою. Цей бот «працює» у відділі рекрутингу, допомагаючи кандидату швидко підібрати оптимальну для нього вакансію, а компанії – зібрати необхідну інформацію про претендентів на посаду.

Асоціація сертифікованих професійних бухгалтерів Канади уклала договір з Міністерством природних ресурсів Канади щодо фінансування проекту, спрямованого на підтримку компаній, діяльність яких впливає на зміни клімату

Міжнародна рада з інтегрованої звітності підготувала свій щорічний світ, у якому зазначила, що в сфері інтегрованої звітності відбувся прорив. Такий формат звітування отримав широку підтримку як державних, так і приватних підприємств і організацій

17 жовтня ділова спільнота святкуватиме Всесвітній день етики. Асоціація дипломованих сертифікованих бухгалтерів (АССА) разом із Радою Карнегі з етики у сфері міжнародних відносин та CFA цьогоріч приєднаються до свята, звертаючи увагу суспільства на значення етики у професії аудитора та бухгалтера.

Новітні технології, які розвиваються сьогодні шаленими темпами, дозволяють точніше, швидше та іноді без залучення людей виконувати ті чи інші завдання. Якщо говорити про аудит та облік, то найбільше користі технології штучного інтелекту можуть принести процесам складання звітності.

Річ у тім, що найкраще підлягають автоматизації завдання, що повторюються, є досить стандартизованими, структурованими, а їх виконання базується на виконанні певного алгоритму дій. Саме тому підготовка різних типів звітності незабаром може виконуватися лише із застосуванням технологій штучного інтелекту. Людський фактор буде мінімізований.

Ще один вагомий аспект застосування штучного інтелекту – оброблення та аналіз інформації під час проведення аудиторських перевірок. Штучний інтелект дозволяє комп’ютерам здійснювати розумові процеси, притаманні людям. Вони можуть здійснювати аналіз, синтез, порівняння та узагальнення даних. При цьому вірогідність помилки через неуважність взагалі зникає. Вже сьогодні такі технології активно застосовуються в роботі, значно скорочуючи час аудиторської перевірки та зводячи до мінімуму ймовірність виникнення помилок.

Ба більше, сучасні технології штучного інтелекту приймають складні рішення, які у переважній більшості випадків є найкращими в кожній конкретній ситуації. Наразі активно розвивається машинне навчання – розділ штучного інтелекту, основною метою якого є сприяння розвитку в комп’ютерів процесу мислення, схожого з людським.

Отже, сьогодні машини вміють самостійно вчитися, акумулюючи в собі найновіші знання, найостанніші розробки, найбільш передові технології. Вчитися машина може з блискавичною швидкістю, в рази випереджаючи людей. Машина не програмується діяти відповідно до заданого алгоритму, а вчиться сама приймати рішення на основі своїх попередніх дій та набутої інформації, тобто досвіду.

Як бачимо, в аудиті та обліку сфера застосування технологій штучного інтелекту може бути досить широкою. Такі технології можуть виступати такою собі діджитал-робочою силою, готовою прийти на допомогу у будь який час і вирішити досить непрості завдання, що стосуються проведення аудиторських перевірок.

Кібербезпека є на сьогодні найбільшим ризиком для компаній державного і приватного секторів. Про це свідчать результати опитування, проведеного сімома європейськими професійними організаціями внутрішніх аудиторів.

З-поміж 300 опитаних керівників підрозділів внутрішнього аудиту 68% заявили, що кібербезпека входить до п'яти найбільших ризиків, з якими стикаються організації, де вони працюють.

З метою мінімізації таких ризиків організації, як розповіли респонденти, вкладають кошти в якісне програмне забезпечення, зокрема системи захисту інформації, високі стандарти інформаційної безпеки та навчання персоналу. Досить часто саме людський фактор призводить до зниження рівня безпеки.

Саме тому вище керівництво компаній має всіма силами сприяти процесам захисту корпоративної інформації, підвищуючи рівень кіберуправління та ризикменеджменту.