Рада з міжнародних стандартів аудиту та підтвердження достовірності звітності (IAASB) раніше випустила керівництва на допомогу з впровадженням нових основ управління якістю аудиту. Вони стосуються стандартів управління якістю аудиту ISQM 1 і ISQM 2, однак до цих же основ також відноситься оновлена ​​в 2020 році версія стандарту МСА (ISA) 220 «Контроль якості при проведенні аудиту фінансової звітності». Щодо нього було випущено нове керівництво.

Організації продовжують стикатися зі швидкими змінами в умовах COVID-19, змін клімату та технологічних інновацій. З цією трансформацією тісно пов'язана роль фінансової функції та набір її навичок.

Пандемія, що триває вже понад два роки, розгорається знову черговою хвилею. У різних країнах по-різному, але для США новий штам «Омікрон» став великою проблемою, у тому числі з боку навантаження не тільки на систему охорони здоров'я, а й на економіку загалом. Саме тому впливові організації та об'єднання просять за таких умов регуляторів про послаблення.

Опитування серед керівників служб внутрішнього аудиту американських компаній показало, що позитивні зміни корпоративного управління в США, що почалися в 2020 році, загальмувалися або зупинилися внаслідок COVID-19. Ефективність публічних компаній торік знизилася, оскільки вплив пандемії нівелював усі досягнення попередніх років.

Центр якості аудиту (Center for Audit Quality, CAQ) – організація, афілійована з американським Інститутом AICPA – оголосив про запуск стратегічної ініціативи щодо підвищення різноманіття, рівності та інклюзивності у професії.

Рада з міжнародних стандартів аудиту та підтвердження достовірності звітності (IAASB) випустила пакет супутніх коригувань до чинних стандартів з управління якістю аудиту, необхідність чого продиктована виходом остаточної версії трьох важливих стандартів з цього питання наприкінці 2020 року. Йдеться про ISQM 1, ISQM 2 та ISA 220.

Глобальне економічне зростання продовжується, але нижчими темпами, ніж у середині 2021 року. Такий висновок сформовано на підставі даних щоквартального дослідження стану світової економіки (GECS), яке провели ACCA та Інститут управлінського обліку (IMA). На думку опитаних фінансистів, COVID-19 та зростання інфляції у 2022 році – основні ризики для економічної ситуації.

Міжнародна рада зі стандартів фінансової звітності для громадського сектору (IPSASB) представила традиційні покращення стандартів IPSAS за минулий рік. Вони були схвалені на підсумковому засіданні, що проходило в грудні.

Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) провела глобальне дослідження «Кліматичні дії та професія фінансиста: побудова сталого майбутнього» серед 3 000 представників державного та приватного секторів, великих та малих організацій. Тільки 15% відзначили, що їхні організації поставили собі за мету досягти нульового балансу викидів парникових газів до 2050 року. 38% зауважили, що компанії, у яких вони працюють, готові протягом наступних трьох-п'яти років збільшити інвестиції у вирішення проблеми зміни клімату.

Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC) поділилася своїм баченням того, яким має бути підтвердження достовірності інформації у сфері сталого розвитку. Така позиція сформувалося на основі тривалих спостережень за найкращими світовими практиками і враховує необхідність єдиних глобальних стандартів, чіткого регулювання, що забезпечує прийняття ділових рішень користувачами сталої звітності та цінність взаємопов'язаного підходу до подання та підтвердження достовірності сталої інформації й даних традиційної фінансової звітності.

Технічна робоча група у складі Ради з міжнародних стандартів аудиту та підтвердження достовірності звітності (IAASB) оприлюднила неофіційне керівництво на допомогу аудиторам, які використовують у своїй роботі сучасні технологічні інструменти.