Як показує практика, традиційний аудит недостатньо результативний, хоча його важливість зростає з кожним роком. Звичні «ручні» методи перевірки не дають змоги вчасно отримувати результати аудиту або зрозуміти, де виникло слабке місце і як бізнес може підвищити ефективність своєї діяльності. Інвестори хочуть знати, у який спосіб компанія могла б ефективніше усувати ризики або максимізувати прибуток, і робити це вчасно, до загострення ситуації. Тому основним завданням майбутнього аудиту є опанування сучасних підходів до його проведення й використання максимально широкого кола інструментів із суміжних галузей, зокрема IT. Зрозуміло одне – зміни аудиту й підходів до роботи неминучі, тож аудиторам, щоб бути затребуваними клієнтами, необхідно опановувати нові компетенції. І починати слід уже сьогодні.

Розвиток функції аудиту

З кожним роком значення аудиту для керівників компаній, власників бізнесу, топ-менеджменту та інвесторів зростає, а його результати високо цінуються й мають вирішальний вплив на прийняття доленосних для компаній рішень у всьому світі. Однак останнім часом стала помітною тенденція розширення сфери підтвердження достовірності інформації. Для цього аудит повинен швидше реагувати на зміни й постійно еволюціонувати, збільшуючи набір інструментів для його здійснення та поповнюючи спектр необхідних компетенцій аудиторів, зокрема у сфері IT, щоб зберегти свою значущість.

Проте традиційні методи аудиту втрачають ступінь корисності для користувачів інформації. Керівники підприємств хочуть отримувати дані максимально оперативно в режимі реального часу й діяти на випередження потенційним загрозам для бізнесу. Більшість інвесторів не готові чекати аудиторського висновку кілька місяців. Актуальна інформація їм потрібна тут і зараз. Тож аудиторам слід розглянути можливості використання сучасних технологій для забезпечення високої якості й своєчасності проведення аудиту для підвищення його ефективності.

За допомогою сучасних інструментів і ресурсів фахівці з аудиту можуть раціональніше використовувати свій час. Сьогодні процес аудиту стає автоматизованим, представники галузі поступово відмовляються від використання «ручного» аналізу. Алгоритми машинного навчання наразі активно застосовуються для перевірки документів у міжнародних аудиторських і консалтингових компаніях, скорочуючи час на обробку інформації, використовуються інструменти big data, machine learning та аналітики.

Сьогодні ефективність аудитора визначається не швидкістю оперування величезними масивами інформації, зібраної «вручну», а здатністю критично мислити, залучати інноваційні ідеї та вчасно виявляти потенційні ризики для компанії, пропонувати ефективні шляхи подолання криз.

Нині вже функціонують мобільні додатки, які дають змогу аудиторам вести підрахунки, оцінювати результати перевірок і ділитися отриманою інформацією в режимі реального часу.

Технології кидають виклик традиційним методам роботи

Світ стрімко розвивається. Щоб залишитися на плаву і тим паче виграти в конкурентній боротьбі, компаніям доводиться грати за новими правилами, формувати сучасні системи управління бізнесом, підвищувати вимоги до знань і навичок співробітників.

Інновації у сфері аудиту змінили підхід до оцінки професійних знань, компетенцій і досвіду фахівців. Тепер провідні аудиторські компанії по всьому світу хочуть бачити в числі своїх співробітників спеціалістів, які активно розширюють спектр професійних навичок використання digital-технологій, знають іноземні мови, зокрема англійську, клієнтоорієнтовані й здатні до оперативних креативних рішень.

Ключовим умінням для сучасних аудиторів і майбутніх фахівців є здатність перетворювати «сирі» дані в креативні ідеї, які зацікавлені сторони зможуть використати для потреб бізнесу та захисту від потенційних загроз. Аудиторам необхідні навики у сфері IT для оцифрування інформації та оперативного обміну даними, швидкого аналізу та формування звітності, проте не обов’язково вміти програмувати. Однак необхідною є здатність легко пристосовуватися до новітніх розробок галузі. Професіонал з аудиту, щоб стати затребуваним на ринку, має вільно орієнтуватися в digital-світі й знати, як застосовувати інноваційні рішення в роботі.

Зміна підходів до аудиту

Діджиталізація – новий тренд сучасності, який потребує змін кадрового складу, нових стилів управління, інших систем організації роботи. Останні дослідження свідчать про те, що більшість традиційних компаній до цифрової трансформації поки не готові. Головна проблема в кадрах, які звикли працювати, використовуючи традиційні інструменти та методи взаємодії між собою та з клієнтами.

Проте вже сьогодні люди й комунікація між собою в командах важливіші, ніж процеси та інструменти, які вони застосовують під час роботи. Зворотний зв’язок із замовниками аудиту має більше значення, ніж формальне обговорення укладеного договору про надання послуг. Набагато вище цінується швидка й гнучка реакція на зміни, ніж дотримання заздалегідь обговореного плану.

Новий тип працівників, які працюють у командах і несуть персональну відповідальність за свою роботу, потребує нових способів мотивації. Наразі цінується не лише можливість професійного розвитку, кар’єрного зростання та висока винагорода за роботу, а й перехід від ієрархії до мережі, від контролю роботи до довіри й делегування повноважень, але з дотриманням чітких правил гри; від планування до експериментування; від закритості до прозорості тощо.

Компаніям, які вчасно зрозуміли важливість упровадження інноваційних змін і постійно шукають нові способи взаємодії зі світом і суміжними галузями, гарантовано лідерські позиції на ринку. Сьогодні бути в тренді й відповідати вимогам сучасних користувачів послуг – основна запорука сталого розвитку бізнесу.