Бажання вийти на зовнішні ринки – природна стадія розвитку успішного бізнесу, націленого на сталий розвиток. Якщо аудиторська компанія утвердилася на українському ринку, набула членства в міжнародній професійній мережі, альянсі чи асоціації, має високу впізнаваність серед клієнтів, упевненість у власних силах і ресурси для того, щоб і далі торувати шлях до успіху на міжнародній арені, – однозначно варто спробувати свої можливості й нарешті вийти з умовної зони комфорту.

Існують певні тенденції на внутрішньому ринку, що спонукають фірми розширювати кордони своєї діяльності. Як правило, на міжнародні ринки виходять представники середнього й великого бізнесу в результаті розширення сфери діяльності, необхідності підтримки й розвитку іміджу компанії, а також завдяки своєму прагненню зменшити ризики й диверсифікувати активи, які мають ресурси для глобалізації бізнесу. Крім цього, представників вітчизняного бізнесу приваблюють можливості доступу до інноваційних технологій, міжнародні програми з розвитку, перспективне ділове партнерство тощо.

Вихід на міжнародний рівень відкриває безмежні можливості для компаній і їх власників. Гравці, які планують вихід на міжнародний ринок, повинні обрати конкретний ринок, стратегії та методи проникнення, а також урахувати багато юридичних тонкощів і податкових аспектів. Проте ведення бізнесу в сусідній країні може здатися далеким від ведення справ в Україні. Попри це щороку безліч компаній, у тому числі й аудиторських, наважуються на серйозний крок – масштабування бізнесу. Вони виходять на міжнародні ринки в пошуках можливостей зростання й розвитку, водночас мотивація в усіх різна.

Оцінка готовності компанії до масштабування

Перш ніж вкладати час і кошти в підкорення нових територій, необхідно здійснити розвідку, аби знати напевно, що там є цільова аудиторія вашої компанії, вона потребує саме таких послуг і готова до вашого приходу на ринок.

Також одним з основних аргументів для вибору зарубіжних ринків є їх подібність до локального. Що більше буде точок перетину, то легшим виявиться процес адаптації. Адже алгоритм досягнення успіху певною мірою можна буде повторити і на закордонному ринку.

Перед виходом на міжнародну арену необхідно впевнитись, що компанія має достатньо ресурсів і персоналу, щоб почати експансію на нові ринки. Важливо сформувати сильну команду, яка відповідатиме за розширення компанії й ефективно долатиме нові виклики.

Як підготуватись до глобалізації бізнесу

Передпроєктна підготовка

Для того щоб масштабувати бізнес і розширити свою присутність не лише в Україні, а й у світі, необхідно створити надійний стартовий майданчик, забезпечити сильне управління, щоб упоратися з новими викликами, які неодмінно постануть. Для виходу на новий ринок необхідна передпроєктна підготовка – від формування концепції бренду і до супроводу шляху до потенційного покупця, а також проведення дослідження ринку, актуалізація та коригування маркетингової стратегії компанії тощо.

Для масштабування бізнесу насамперед послуги мають бути справді унікальними, професійними, відповідати міжнародним стандартам, виконуватись із дотриманням правил професійної етики. Крім того, важливо не перетнути тонкої межі між клієнтоорієнтованістю й збереженням неупередженості та незалежності думки.

Акумулювання ресурсів

Якщо ринок помітив нову компанію, бізнес починає рости, як на дріжджах. З’являються клієнти, а з ними й нові виклики – як надати послуги в потрібному обсязі. І якщо компанія не можете задовольнити зростаючі потреби, клієнти починають про неї забувати і йдуть до конкурентів. Відповіддю на виклик зростаючих потреб споживачів послуг може стати створення навчальної екосистеми всередині компанії, яка підтримує зростання бізнесу й постійну потребу співробітників освоювати нові компетенції. З її допомогою можна впровадити такі моделі, процеси й системи, які гарантують отримання фінансового результату й відповідність потребам клієнтів у пікові навантаження.

Вибір оптимальної формули присутності

Перед освоєнням нових ринків для своїх послуг слід ретельно вивчити всі аспекти ведення бізнесу, зважити ризики, врахувати національні й ментальні особливості споживачів, вивчити конкурентів. Для цього слід провести кілька зустрічей зі своїми потенційними співробітниками, постачальниками, партнерами на нових теренах. Це дасть змогу отримати великий обсяг інформації про роботу в країні, про її специфіку. Таку тактику використовують усі міжнародні компанії, які заходять на український ринок. Чому б не перейняти перевірений алгоритм дій, який точно не нашкодить бізнесу?

Створення інноваційної корпоративної моделі

Організаційний дизайн – це те, як вашу компанію сприймають клієнти на зовнішніх ринках. Потрібно бути готовим, що партнери й клієнти ретельно аналізуватимуть ваші операційні та управлінські процеси. Тому певне організаційне оновлення з переорієнтацією на клієнта піде тільки на користь бізнесу.

Оцінка ризиків

Глобалізація – це завжди ризик. Неспроможність зробити правильні кроки на ранньому етапі може призвести до набагато швидшого колапсу на міжнародних ринках, ніж на локальних. Вимоги глобальних ринків до нових гравців можуть і будуть змінюватися, тому слід бути добре підготовленим і прорахувати всі можливі сценарії розвитку подій. Для цього потрібно провести глибокий і всебічний аналіз ринку, на який збираєтеся виходити. Результатом аналітичного дослідження є багатофакторна модель вибору цільового ринку, яка враховує всі ризики виходу і сприяє правильному вибору стратегії.

Формування чіткої стратегії

Отримавши інформацію про ринок, споживачів і конкурентів, можна переходити до утвердження актуальної стратегії виходу на зовнішні ринки. Вона передбачає актуальні доповнення до надаваних послуг, конкурентну цінову політику, ефективні канали продажів послуг на ринку, інструменти для просування послуг тощо.

Втілення глобального мислення в культуру компанії

Щоб успішно інтегруватися в зарубіжні ринки, недостатньо виконати юридичні формальності. Хоча й це має бути продумано до найменших дрібниць. Для виходу за межі локального ринку й утримання позицій доведеться організувати роботу відповідно до безлічі нових факторів, з якими не доводилося стикатися в межах своєї країни. Будь-яке управлінське рішення, будь-який операційний процес слід аналізувати на предмет того, як він працюватиме в умовах масштабування бізнесу.