Сильна організація характеризується не тільки надійною структурою, яка може забезпечити виконання поставлених цілей, а й чіткою мотивуючою ідеологією, де закладені основоположні принципи бізнесу. Вони є основою організаційного характеру, а отже, фундаментом побудови бренду і стратегії комунікації з клієнтами. Цінності, навколо яких вибудовуються вектори діяльності компанії і її взаємодія зі стейкхолдерами – ознака її зрілості і сили.

Корпоративні «заповіді» фундамент бізнесу

У своєму розвитку кожна аудиторська компанія проходить через різні етапи. На початку вона повністю спирається на ініціативність й енергію лідера-засновника. Під час зростання – збільшення обсягів роботи, кількості співробітників – виникає потреба в її структуризації. Для цього створюється оргструктура, розподіляються функціональні обов’язки, визначаються процедури взаємодії між підрозділами та ключовими особами, здійснюється опис бізнес-процесів тощо. При цьому компанія продовжує стрімко розвиватись (за кращим сценарієм), займаючи дедалі більший сектор ринку.

На певному етапі виникає потреба в плануванні, стратегічному управлінні, адже саме це надає організації додаткову керованість і силу. Проте в жорстко структурованій компанії, де все відбувається за наказом, співробітники відчувають себе гвинтиками у великій знеособленій машині: виникають проблеми лояльності з їхнього боку, мотивації, відповідальності. Працівники відчувають себе використовуваним ресурсом і відповідно починають ставитися до компанії.

Для того щоб бізнес продовжував розвиватися далі, необхідна поява об’єднавчого елемента. Ним може стати корпоративна ідеологія: цінності, корпоративний кодекс, місія тощо. Поява єдиних і спільних для всіх цінностей додає компанії сили, об’єднуючу ідею, зміст.

Якщо уявити організацію у вигляді будівлі, то цінності – це фундамент. Коли компанія чітко розуміє свої переваги і базові правила, що виражають її характер, стає зрозуміло, як і в якому напрямі рухатися далі, хто підходить для такої компанії, а хто ні, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Чому для компанії важливо мати чіткі цінності і зрозумілі правила, які їх конкретизують?

Таке ціннісно-орієнтоване управління з боку топменеджменту приносить свої дивіденди. Компанія вирізняється внутрішньою згуртованістю, отримує потужне джерело мотивації, а отже, з’являється можливість забезпечити більш високу лояльність персоналу, залучити фахівців високого рівня, виокремити себе з-поміж конкурентів і створити дійсно унікальний образ бренду.

Успішні компанії по всьому світу мають одну спільну рису: їх цінності рідко змінюються протягом десятиліть. По-справжньому цінні слова, наповнені суттю, залишаються такими незалежно від того, коли сформульовані: десять чи сто років тому. Чітко сформульовані й «живі» цінності допомагають ефективній роботі аудиторської компанії на всіх рівнях.

Численні дослідження показали, що система цінностей сприяє успішному втіленню низки бізнес-цілей. Задоволені клієнти, висока якість операційних процесів, сприятлива атмосфера в колективі, ефективні стратегічні рішення і їх реалізація – лише частина того, що дає компанії продумана філософія. Цінності допомагають визначити, як поводитись в ситуації невизначеності, вказують напрям і координують рух.

Окрім того, це частина іміджу фірми, складова її бренду. Якщо цінності компанії правильні, це дає можливість керівнику знизити контроль за персоналом, а значить, приділяти більше часу стратегічним завданням.

Принципи впровадження корпоративних цінностей

Почати впровадження корпоративних цінностей варто із підготовки моделі. Для цього вище керівництво компанії розробляє (можливо, із залученням консультантів) ідеологічну концепцію бізнесу (місію, корпоративний кодекс, корпоративні цінності тощо). «Ідеологічні» тексти повинні бути унікальними, давати відчуття, що це «саме про нас і нашу компанію», сприяти формуванню унікального іміджу бізнесу, мотивувати і персонал для досягнення результатів, і клієнтів звертатися до компанії за послугами, і інвесторів, які бачитимуть перспективу для вкладення коштів. Простіше кажучи, вони повинні викликати позитивну емоційну реакцію: інтерес, натхнення, бажання діяти.

Наступним етапом є розроблення програми впровадження цінностей в роботу компанії. Програма повинна передбачати спеціальні заходи (презентації, розроблення корпоративного стилю, символіки тощо), навчальні семінари, впровадження нових процесів, зміну наявних, наприклад, заміну правил оцінки персоналу не лише з урахуванням професійних компетенцій та результативності, але й щодо дотримання корпоративної культури.

Перші зразки поведінки можуть і повинні дати саме топменеджери. Надалі для звичайних співробітників найбільш визначальним буде приклад вже не топів, а безпосередніх керівників. Тобто зростає важливість навчання середнього менеджменту.

Не варто нав’язувати нові орієнтири. Краще залучати всіх співробітників до обговорення. У ході дискусій можна вдосконалити наявну концепцію або ж глибше зрозуміти її.

Також слід активно використовувати кризові і проблемні ситуації для вибудовування нових принципів.

При цьому варто уникати найпоширеніших помилок, які заважають формувати і прищеплювати корпоративну філософію: формально підходити до її створення, акцентувати увагу винятково на зовнішній атрибутиці, зволікати із упровадженням та донесенням до співробітників та використовувати шаблонні формулювання ідеологічних текстів.