Нині перед бізнесом стоїть низка нових викликів, пов’язаних зі зростанням конкуренції між компаніями. Найважливішою конкурентною перевагою фірми стає формування її стратегії розвитку, орієнтованої на задоволення соціальних потреб як персоналу, так і всіх зацікавлених сторін. Тому всім компаніям, зокрема й аудиторським, доводиться шукати нові способи ефективної взаємодії з різними учасниками ринку, реалізовуючи їх у численних КСВ-проєктах.

КСВ – вектор стратегічного розвитку бізнесу

Для багатьох гравців ринку аудиторських послуг стає очевидним той факт, що успіх аудиторської компанії на ринку багато в чому залежить не лише від якості надаваних послуг і кваліфікації персоналу, а й від обсягу її інвестицій у соціальну сферу країни. Як показує практика, продумана політика корпоративної соціальної відповідальності дає змогу сформувати позитивний імідж фірми. Це, своєю чергою, приносить компанії певні вигоди: допомагає в розширенні клієнтської бази, полегшує залучення інвестицій, робить більш конструктивною взаємодію з державними структурами, підсилює рейтингові позиції на ринках.

Бізнес завжди поводиться раціонально. Але якщо одні прораховують вигоду на два-три роки, то ті, хто розробляють політику втілення КСВ-проєктів, бачать його перспективу на десятиліття.

Утілюючи КСВ-проєкти, компанії прагнуть досягти двох цілей: збільшити свій вплив і знизити ризики. Вирішуючи проблеми суспільства, вони забезпечують себе і необхідною кількістю співробітників, і клієнтами, і створюють собі гідну репутацію.

Розроблення КСВ-стратегії

Сучасні вимоги до соціальних ініціатив зумовлюють необхідність інтегрування соціальної політики і корпоративної стратегії, розглядаючи виділення коштів на соціальні потреби як форму стратегічного інвестування. Тому розроблення КСВ-стратегії повинно передбачати реалізацію заходів за двома основними векторами: внутрішнім – реалізація соціальної активності всередині компанії і зовнішньому – проведення КСВ-заходів у взаємодії із зовнішнім середовищем.

Внутрішні соціальні програми пов’язані з розвитком персоналу, охороною здоров’я та створенням безпечних умов праці, з вирішенням питань соціально відповідальної реструктуризації компанії, з підвищенням ефективності ведення бізнесу. Зовнішні – спрямовані на інфраструктурні та соціальні проєкти, відповідальне ведення бізнесу, природоохоронну діяльність, а також на зміцнення репутації та іміджу компанії.

Для того щоб відповідати високим запитам суспільства і ринку, компаніям необхідно зосереджувати свою увагу не на точкових соціальних заходах, а цілеспрямовано вибудовувати комплексну політику у сфері КСВ.

Етапи впровадження КСВ-проєктів

  • Аналіз діяльності компанії

Насамперед необхідно здійснити аналіз діяльності компанії, перевірити наявність активів, розглянути можливі напрями інвестування коштів і подальшу перспективу для бізнесу.

  • Формулювання сценаріїв розвитку КСВ

На основі результатів стратегічного аналізу формулюється соціальна місія компанії, а також визначаються середньо- та довгострокові цілі не лише втілення соціальних ініціатив, а й бізнесу загалом. Далі розробляються альтернативні програми, які передбачають заходи, спрямовані на досягнення поставлених цілей сталого розвитку і визначають стратегію впровадження КСВ.

  • Вибір оптимальної стратегії розвитку КСВ

Імовірні сценарії розвитку корпоративної соціальної відповідальності компанії потрібно проаналізувати на предмет ефективності кожної соціальної ініціативи та проєкту.

  • Документальне оформлення обраної КСВ-стратегії

Обрана КСВ-стратегія закріплюється у відповідному документі. Це може бути Політика КСВ. Зазвичай у компаніях створюється відділ чи департамент, який здійснює реалізацію КСВ-проєктів, стратегічне планування в цьому напрямі та аналіз проміжних результатів. Також призначають осіб, відповідальних за реалізацію КСВ-ініціатив і досягнення передбачених показників ефективності.

  • Реалізація заходів, що входять до затвердженої стратегії КСВ

Відповідно до розробленої стратегії та плану реалізації КСВ-проєктів відбувається підготовка та втілюються відповідні соціальні ініціативи.

  • Підбиття проміжних підсумків кожного етапу реалізації КСВ-стратегії

На цьому етапі здійснюється оцінка результатів упровадження цільових проєктів, вносяться необхідні корективи в довготривалі програми КСВ відповідно до нових викликів ринку та умов діяльності компанії (як внутрішніх, так і зовнішніх).