За виваженого управління бізнес можна пристосувати до будь-якої економічної ситуації. Багато компаній, щоб підлаштуватися до сьогоднішніх реалій, розробляють нові стратегії і намагаються максимально оптимізувати свої витрати. Виокремимо найбільш дієві кроки для подолання коронакризи аудиторськими фірмами.

Криза – час нових можливостей

Основна причина нинішнього загального спаду ринку – коронакриза, яка поставила під сумнів існування більшості малих і середніх компаній у світі. Хоча цифровий прогрес продовжує впливати на способи проведення аудиту та збору доказів, а також на процес підготовки звітності, для багатьох аудиторських фірм пандемія спричинила системний шок і ускладнила роботу з клієнтами.

Багато власників аудиторських фірм налякані тим, що під час кризи їхня компанія буде зазнавати збитків і збанкрутує. Насправді, це – час нових можливостей. Ті топменеджери, які дотримуються цього принципу, виводять свій бізнес на новий рівень. Вони знаходять шляхи розвитку в нових сферах, завдяки чому прибуток компанії починає рости.

Якщо ви хочете вивести компанію з кризи з мінімальними втратами, необхідно скласти новий план дій. У ньому слід викласти реальний стан справ і вказати перспективи розвитку бізнесу. У плані не повинно бути порожніх обіцянок або примарних цілей. Для більшості компаній він може стати відправною точкою для розвитку.

Діагностика ситуації

Найпростіший спосіб, як вижити бізнесу в кризу, – це усунути причини її появи або хоча б вчасно діагностувати найбільш проблемні зони. Для цього необхідно провести ретельний і всебічний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, виділити ті компоненти, які дійсно мають пріоритетне значення для компанії, зібрати інформацію щодо кожного компонента, а також оцінити реальний стан справ на ринку аудиторських послуг в цілому і в компанії зокрема.

Оптимізація грошових потоків

Оптимізація потоків грошових коштів – одне з важливих завдань антикризового фінансового управління. Перше, що слід зробити в цьому напрямі, – впровадити процедуру щоденної звірки балансу готівкових коштів. Це виключить можливі зловживання, дасть менеджерам достовірну інформацію про поточний залишок коштів на рахунках і в касі, необхідних для прийняття рішень щодо здійснення поточних платежів.

Стимулювання продажів

Одна з широко поширених помилок полягає в тому, що в умовах кризи багато компаній намагаються збільшити надходження грошових коштів, підвищуючи ціну на послуги без попереднього дослідження ринку. Активізація продажів у ситуації кризи повинна виражатися в розвитку відносин з існуючими клієнтами та залученні нових, пропозиції ринку нових видів послуг відповідно до змін ринку та нових запитів, зумовлених поширенням коронавірусу, а також в перегляді існуючої системи знижок і пільг для покупців.

Зниження витрат

В умовах кризи скорочення витрат – один з найбільш дієвих інструментів, яким компанія може скористатися для стабілізації фінансового становища. Для зниження витрат в умовах кризи необхідно посилити процедури їх авторизації, мотивувати персонал на зниження і скорочення другорядних видатків, не пов’язаних з основною діяльністю компанії. Необхідним також є аналіз можливостей передачі на аутсорсинг дорогих процесів.

Підготовка команди до змін

З кадровою проблемою під час кризи доведеться стикатися постійно. Для забезпечення деякої стабільності кадрів хоча б на нижчому і середньому рівнях необхідно планувати грошові потоки компанії у такий спосіб, щоб ніколи не виникало затримок з виплати заробітної плати. Крім того, слід підвищити ступінь конфіденційності всього, що стосується фінансового стану компанії. Особливу увагу в управлінні персоналом необхідно приділити неформальним лідерам, негативно налаштованим щодо проведених антикризових заходів. Працівників компанії слід переконати, що всі труднощі – тимчасові і в найближчому майбутньому будуть подолані. На нарадах важливо озвучувати новини про успішні результати нововведень і наводити приклади ефективної роботи підрозділів. Це дасть змогу підняти командний дух і звести до мінімуму опір змінам і саботаж. Важливо сформувати такий настрій, щоб співробітники самі із задоволенням брали участь у всіх нововведеннях. Керівники повинні пояснити своїм підлеглим, що кожен з них повинен зробити, щоб компанія з мінімальними втратами пережила важкі часи.

Практичні поради для втримання компанії на ринку

Прагніть до постійного вдосконалення послуг для досягнення конкурентоспроможності, збереження бізнесу і створення нових робочих місць. Прибутки наступного кварталу не такі важливі, як можливість компанії існувати через 10-20 років. Сталість мети означає постійну роботу топменеджменту над впровадженням інновацій, довгострокове планування, виділення ресурсів на навчання персоналу, постійне вдосконалення послуг.

Розробіть нові принципи ведення діяльності. Бізнес увійшов у нову економічну еру. Більше не можна провадити діяльність «для галочки», співпрацювати з підрядниками, у яких немає необхідності, працювати в команді з людьми, які не знають, у чому полягають їхні обов’язки, використовувати застарілі методи навчання. Усі складники бізнесу потребують оптимізації і трансформації відповідно до нових умов.

Безперервно вдосконалюйте систему надання послуг і їх якість. Якість необхідно «вибудовувати» упродовж діяльності компанії. Кожна надана послуга має розглядатися як унікальна, а кожен клієнт потребує індивідуального підходу. Прислухайтеся до думки своїх клієнтів, особливо тих, які звернулися до вас вперше. Їхня думка про вашу компанію буде неупередженою і максимально об’єктивною, а отже, слугуватиме стимулом для вдосконалення.

Стимулюйте лідерство. Перегляньте методи керівництва. Лідери повинні знати роботу своїх підлеглих і мати право інформувати вище керівництво про необхідні зміни.

Руйнуйте бар’єри між підрозділами. Співробітники всіх підрозділів повинні працювати як команда, щоб передбачити і зарадити проблемам, які можуть виникнути в ході надання послуг.