Світ стрімко змінюється, впроваджуються нові технології, причому іноді це призводить до кардинальних трансформацій бізнесів. Управління змінами – звичайна справа для тих, хто провадить підприємницьку діяльність. Замість того, щоб підкорятися новаціям, ефективний топменеджмент намагатиметься підлаштувати їх «під себе» і свою компанію.

Ми всі прагнемо до успіху. Але мало хто має чітке уявлення про те, як збільшити свої шанси на його досягнення. Здатність гнучко й ефективно мислити в постійно мінливому світі – запорука досягнення поставлених цілей, яку ще називають адаптивним інтелектом. Щоб ефективно застосовувати його для розвитку аудиторської компанії, необхідно відповісти на низку питань:

  • Які глобальні зміни відбуваються в бізнес-середовищі?
  • Як ці зміни вплинуть на компанію, персонал, клієнтів?
  • Як правильно діяти керівнику в умовах змін?
  • Які навички, звички, знання допоможуть бути адаптивним і успішним в нових умовах?
  • Чи працюють традиційні підходи до роботи в нових умовах?
  • Якою має бути стратегія розвитку компанії та план подальших дій?

Чому адаптивний інтелект важливий для роботи

Адаптивний інтелект визначають як готовність вчитися новому і вміння швидко адаптуватися. Сьогоднішні темпи розвитку технологій і жорстка конкуренція змушують постійно оновлювати свої знання. Нейропластичності нашого мозку, нашої природної здатності до сприйняття нового і реакції на мінливі умови виявляється недостатньо, щоб підтримувати успішну кар’єру протягом всього життя й гідно конкурувати на ринку, де постійно з’являються нові виклики та фахівці, які опанували нові знання й готові долати перешкоди.

Наявність адаптивного інтелекту в членів команди аудиторської фірми є своєрідним індикатором її майбутнього успіху. За умови ефективного застосування адаптивного інтелекту топменеджменту аудиторських фірм вдається узгодити мету й основні цінності компанії, розвивати необхідні навички персоналу. Як наслідок, виконання завдань стає ефективнішим, а прийняття рішень – більш виваженим. Адаптивний інтелект дає змогу сформувати узгоджену мотивовану команду із загальною метою і стратегією, при цьому стиль управління характеризується автентичністю, що сприяє розвитку бренду роботодавця і підвищенню фінансових показників компанії.

Використання адаптивного інтелекту допомагає не тільки розрізняти конкретні зони, на які можна вплинути, а й допомагає створювати більш продумані і надійні плани розвитку компанії з урахуванням передбачуваних змін. Як наслідок, це формує достатню сміливість для виконання запланованого.

Як розвинути адаптивний інтелект

Адаптивність – це навичка, якої за бажання кожен може навчитися. Підготовка до змін починається з уявного прогнозування можливих наслідків: «а що буде, якщо…?». Час від часу можна запитувати себе про те, що може статися у вашій сфері діяльності або як зміняться необхідні фахові компетенції в майбутньому. У такий спосіб стимулюється творчий потенціал, відбувається пошук способів вирішення задачі чи виходу з тієї чи іншої ситуації. Такі вправи тренують мозок для швидкої реакції у разі виникнення непередбачуваних обставин.

Останнім часом часто виникають ситуації, коли потрібно кардинально оновити підходи до роботи й традиційні інструменти змінити на інноваційні. У ситуації «забудьте все, що ви знали раніше» головне «обнулити» свої очікування і прийняти зміни, використовуючи набуті знання і досвід, аби подолати нові виклики.

Зазвичай ми намагаємося спиратися на свій минулий досвід і згадувати, що раніше спрацьовувало в схожій ситуації. Тому буває складно перейти до нових установок. Тим не менш, важливо практикувати експериментальні рішення, щоб не застрягти назавжди в минулому столітті. Зацикленість на минулих досягненнях часто стає перешкодою на шляху до змін, тому з цим потрібно боротися.