Останнім часом компанії, які ще кілька років тому працювали на швидке зростання, не приділяючи належної уваги контролю витрат, правильності та ефективності ведення діяльності, кардинально змінили свої підходи. З поширенням коронавірусу світом ситуація докорінно змінилася й досі не стабілізувалася. Наразі бізнес вимагає часом докорінної трансформації і зміни звичних підходів до провадження діяльності та комунікації з клієнтами.

Звичні підходи зазнали кардинальних змін

За кілька років, відколи коронавірус став реалією кожної країни і справив незворотний вплив на світову економіку загалом і окремих держав зокрема, компанії відпрацювали певний алгоритм дій, щоб втримати позиції на ринку або принаймні не збанкрутувати і зберегти клієнтів.

Ключем до пом’якшення впливу тривалої кризи на бізнес стала гнучкість. Більшість компаній переосмислили стратегію і плани дій та зробили їх актуальнішими.

Команди фахівців з управління ризиками не справлялися з навалою проблем, спричинених пандемією. Вирішальну роль зіграла швидкість оцінки ситуації власниками і керівництвом компаній. Від того, наскільки оперативно команди могли розробляти відповідні заходи на основі простих принципів, залежали подальші успіхи в протистоянні кризовим явищам. Злагоджена робота всієї команди на чолі з топменеджментом давали високі результати. Саме такі компанії змогли втримати своїх клієнтів.

Компанії, яким вдавалося віддалено координувати роботу персоналу й пристосовуватися в міру розвитку подій до нових умов роботи, миттєво реагували на збої (наприклад, порушення комунікації всередині та поза організацією), а також втрати фізичних і людських ресурсів через хворобу персоналу чи близьких родичів працівників, з часом першими змогли отримати стабільність. Алгоритм досягнення успіху, який показав результат, такий: виявлення загроз, координація, реагування і повторне виявлення. Якщо проблеми потрібно вирішувати спільними зусиллями, оперативно, творчо, але водночас дисципліновано, то вони стають просто робочими завданнями і не завдають особливих клопотів.

Криза довела, що відносини з клієнтами для компаній – найважливіші. Досвід підтвердив, що замало просто знати інформацію про своїх клієнтів, аби розуміти, чого вони хочуть, і вчасно їм це запропонувати. Цього недостатньо, щоб зробити клієнта лояльним. А саме лояльність під час кризи визначає успіх аудиторського бізнесу.

Кожна аудиторська компанія, яка стала справді довірчим джерелом інформації, отримала завдяки цьому конкурентні переваги. Адже під час кризи брак інформації став однією з ключових проблем.

Дієві правила для виходу бізнесу з кризи

Головне правило для виходу з кризи – підвищуйте ефективність роботи всіма доступними способами. Тобто зараз для компанії будуть доречними тільки ті дії, які призводять до результату. Почніть з аналізу ситуації. Знаходьте нові варіанти, що ви можете пропонувати ринку. Працюйте ще краще, підвищуйте якість послуг. Станьте взірцем якості у своєму сегменті.

Сфокусуйте увагу команд на найважливіших, найкритичніших для бізнесу завданнях. Будьте більш гнучкими щодо непріоритетних завдань.

Відповідні багатофункціональні команди стали рятівним колом для бізнесу під час карантину. Їм вдавалося координувати дії різних підрозділів, відстежувати й надавати потрібну інформацію менеджменту для подальших комунікацій з працівниками, клієнтами, партнерами.

Без управлінських рішень бізнес не зможе існувати. Продумайте, як можна забезпечити управління компанією за різних сценаріїв розвитку подій, якщо кризова ситуація повториться.