Як відомо, 7 лютого 2018 року набрав чинності Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII (далі – Закон про аудит), який покликаний докорінно реформувати нашу професійну діяльність.

Наразі розпочинається процедура формування нових органів регулювання, нагляду та контролю в аудиторській діяльності.

У зв'язку з цим професійні організації аудиторів та бухгалтерів розпочали активну діяльність, пов'язану з делегуванням своїх представників до складу Організаційного комітету з проведення установчого з'їзду аудиторів. Нагадаємо, відповідно до пункту 5 розділу 10 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про аудит до складу Організаційного комітету з проведення установчого з’їзду аудиторів по одному представнику делегують центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Аудиторська палата України та професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, та професійні організації аудиторів і бухгалтерів, які не є членами Міжнародної федерації бухгалтерів і мають у своєму складі повноправними членами не менше 20% аудиторів від загальної кількості аудиторів, внесених до Реєстру станом на 1 січня поточного року. При цьому членство аудитора може бути враховано лише в одній професійній організації аудиторів та бухгалтерів за вибором аудитора, що він повинен письмово засвідчити.

Вимога письмового засвідчення членства спричинила справжню боротьбу між професійними організаціями за кожного члена. Не вдалося уникнути незрозумілих пропозицій і навіть тиску членам Палати аудиторів і бухгалтерів України (далі – ПАБУ). Отже, сьогодні, коли вщух ажіотаж, відповідаючи на численні запитання наших членів та висловлюючи свою позицію щодо подій, які нещодавно відбувалися, інформуємо про таке.

По-перше, ПАБУ висловлює щиру вдячність своїм членам за те, що незважаючи на тиск, який останнім часом чинився на них, жоден не висловив бажання вийти з лав нашої професійної спілки. Це є свідченням високого професійного рівня наших членів, відданості професії, бажання змінюватися на краще, а не брати участь в інтригах, які не стосуються аудиту.

По-друге, ПАБУ не ставить за мету досягнення кількості членів для подолання формальних порогів, встановлених Законом про аудит, з метою формування органів регулювання, нагляду та контролю в аудиторській діяльності, у тому числі Організаційного комітету з проведення установчого з'їзду аудиторів. Наш пріоритет – це якісне і взаємоефективне членство. Значно важливішою за делегування представників до Організаційного комітету з проведення установчого з'їзду аудиторів є активна участь наших членів в установчому з'їзді та свідомий вибір членів Ради Аудиторської палати України.

По-третє, відповідно до Закону України «Про громадські об'єднання» на сьогодні кожен аудитор і бухгалтер має право бути членом кількох професійних організацій. Крім того, не можна примушувати людей вступати в будь-яке громадське об'єднання. Належність чи неналежність до громадського об'єднання не може бути підставою для обмеження прав і свобод громадянина.  Письмове засвідчення членства в одній організації не є обов'язком і здійснюється на власний розсуд члена такої організації. Водночас, така заява не може бути підставою для виключення зі складу іншої професійної організації. Звертаємо увагу, що заява – це не формальний документ, а акт волевиявлення аудитора, яка має юридичні наслідки. Тож не повинно виникати сумнівів щодо дійсності таких документів та справжності підписів. І хоча Закон про аудит не вимагає підтвердження дійсності зазначених документів, згідно із законодавством обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, з метою надання їм юридичної вірогідності покладається на органи нотаріату, а також посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Насамкінець нагадуємо, що побудова нової системи аудиту стане неможливою, якщо будуть використовуватися старі прийоми і методи, метою яких є отримання владних повноважень і концентрація можливостей в обмеженого кола осіб.  Час реформ – і їх не спинити.

Будьмо відданими собі та професії.