Штучний інтелект, роботизація робочих процесів, когнітивні розрахунки усе це стрімко вривається в наше життя. Подейкують, що четверта промислова революція, свідками якої ми є, докорінно змінить цей світ. Поки нам відкрилася лише верхівка айсбергу майбутніх перетворень. Незабаром усе докорінно зміниться.

Як технології штучного інтелекту позначаться на професії аудитора та професійного бухгалтера, чи принесуть вони користь роботі та чи не зникне наша професія через деякий час загалом – поміркуємо далі.

Сучасні можливості штучного інтелекту

Новітні технології, які розвиваються сьогодні шаленими темпами, дозволяють точніше, швидше та іноді без залучення людей виконувати ті чи інші завдання. Якщо говорити про аудит та облік, то найбільше користі технології штучного інтелекту можуть принести процесам складання звітності. Річ у тім, що найкраще підлягають автоматизації завдання, що повторюються, є досить стандартизованими, структурованими, а їх виконання базується на виконанні певного алгоритму дій. Саме тому підготовка різних типів звітності незабаром може виконуватися лише із застосуванням технологій штучного інтелекту. Людський фактор буде мінімізований.

Ще один вагомий аспект застосування штучного інтелекту – оброблення та аналіз інформації під час проведення аудиторських перевірок. Штучний інтелект дозволяє комп’ютерам виконувати розумові процеси, притаманні людям. Вони можуть здійснювати аналіз, синтез, порівняння та узагальнення даних. При цьому вірогідність помилки через неуважність взагалі зникає. Вже сьогодні такі технології активно застосовуються в роботі, значно скорочуючи час аудиторської перевірки та зводячи до мінімуму ймовірність виникнення помилок.

Ба більше, сучасні технології штучного інтелекту приймають складні рішення, які у переважній більшості випадків є найкращими в кожній конкретній ситуації. Наразі активно розвивається машинне навчання – розділ штучного інтелекту, основною метою якого є сприяння розвитку в комп’ютерів процесу мислення, схожого з людським. Отже, сьогодні машини вміють самостійно вчитися, акумулюючи в собі найновіші знання, найостанніші розробки, найбільш передові технології. Вчитися машина може з блискавичною швидкістю, в рази випереджаючи людей. Машина не програмується діяти відповідно до заданого алгоритму, а вчиться сама приймати рішення на основі своїх попередніх дій та набутої інформації, тобто досвіду.

Як бачимо, в аудиті та обліку сфера застосування технологій штучного інтелекту може бути досить широкою. Такі технології можуть виступати такою собі діджитал-робочою силою, готовою прийти на допомогу у будь який час і вирішити досить непрості завдання, що стосуються проведення аудиторських перевірок.

Перспективи для професії

Закономірно постає питання, чи не кане в небуття професія аудитора та бухгалтера? Чи є в неї шанс існувати в майбутньому?

Більшість експертів переконані, що професія нікуди не зникне, принаймні ще досить тривалий час. Між тим, їй доведеться адаптуватися до змін і трансформуватися.

Так, аудиторам та бухгалтерам доведеться розвивати нові навички, необхідні для більш комфортної роботи поряд зі штучним інтелектом. І хоча технологічний прогрес неминуче  призведе до скорочення кількості робочих місць, водночас завдяки ньому будуть створені нові професії, основою функцією яких буде забезпечити безболісний перехід до використання технологій на робочих місцях. Аби добре «вписатися» в еру штучного інтелекту та діджиталізації, аудиторам і бухгалтерам доведеться бути технічно грамотними, знатися на новітніх технологіях, уміти їх застосовувати в роботі та, що найголовніше, розвивати їх потенціал.

Незважаючи на те, що темпи технологічного розвитку можуть викликати певне занепокоєння, все ж машини не зможуть замінити людей як в бухгалтерській справі, так і в будь-якій іншій сфері. Якщо ж говорити про сферу аудиту та консультування, то значна кількість клієнтів все ж віддає перевагу спілкуванню та веденню справ із людьми. За попередніми даними, сфера аудиту не зовсім готова до застосування технологій штучного інтелекту на постійній основі. Звичайно, певні кроки були зроблені, однак потрібно докласти чимало зусиль, аби досягти повної автоматизації всіх процесів.

Єдине, що під впливом технологій штучного інтелекту зазнає змін – традиційна роль аудитора та бухгалтера. Через деякий час вони виступатимуть бізнес-радниками для своїх клієнтів, забезпечуючи їх чимось більшим, ніж складання та перевірка фінансової  звітності чи аудит окремих ділянок роботи підприємства. Клієнти вимагатимуть додаткових переваг. Зокрема, від них очікуватимуть професійного погляду на оброблену машиною інформацію, допомоги у прийнятті таких важливих для бізнесу рішень, як, наприклад, стратегія зростання чи механізм ціноутворення, а також рекомендацій щодо факторів ризику.

Позиції професії не повинні похитнутися з розвитком нових технологій. Для цього аудиторам та бухгалтерам конче необхідно розвивати нові якості. Зокрема, вони повинні навчитися бачити бізнес цілісно, не обмежуючись лише сферою фінансів, обліку та податків.

Зростатиме значення вміння працювати з людьми, адже аудитори та бухгалтери проводитимуть більше часу зі своїми клієнтами, консультуючи їх з різних питань ведення бізнесу. Тож, для налагодження довірливих відносин і забезпечення впевненості клієнтів у своїх діях, бухгалтери та аудитори повинні мати добре розвинуті комунікативні навички.

Отже, зважаючи на той факт, що автоматизація скоротить час на рутинну роботу, представники нашої професії повинні вже зараз задуматися, що вони можуть запропонувати своїм клієнтам додатково, розширюючи межі своїх послуг і виводячи їх на якісно новий рівень.