Нещодавно міжнародна ділова спільнота відсвяткувала Всесвітній день етики. До цієї події активно долучилися аудитори та професійні бухгалтери, адже етичні питання в їхній роботі посідають чільне місце, безпосередньо впливаючи на результат професійної діяльності. З нагоди Всесвітнього дня етики по всьому світу проводилися різноманітні заходи, де, зокрема, обговорювалися особливості нового Кодексу етики професійних бухгалтерів. Розглянемо їх докладніше.

Черговий update

Нагадаємо, Кодекс етики професійних бухгалтерів затверджує Рада з Міжнародних стандартів етики бухгалтерів, що працює при Міжнародній федерації бухгалтерів. Переглядають його щоп’ять років. Рада з Міжнародних стандартів етики бухгалтерів відповідає за актуальність Кодексу етики професійних бухгалтерів та його відповідність сучасним вимогам.

Оновлена версія Кодексу етики професійних бухгалтерів (далі – Кодекс, Кодекс етики), зокрема Міжнародні стандарти незалежності, уже повністю готова до використання і набере чинності 15 червня 2019 року.

Практичність і зрозумілість

Головні зауваження, які висували користувачі попередньої версії документа та їхні клієнти, зводилися до його нечіткої структури, складної навігації та труднощів з оперативним пошуком потрібної інформації.

Тематичні складові нового Кодексу більш узагальнені і містять розгорнуті настанови для професійних бухгалтерів та аудиторів щодо підготовки й надання інформації в ситуаціях з високим ризиком порушення фундаментальних принципів етики. Також у Кодексі уточнено, що за певних умов такими настановами можуть скористатися професійні бухгалтери та аудитори, що працюють із громадськими організаціями.

Отже, відтепер Кодекс містить конкретні рекомендації щодо дій бухгалтера та аудитора, а знайти їх стало набагато простіше.

Ротація персоналу

Новим Кодексом етики були внесені зміни щодо обов’язкової ротації персоналу аудиторських фірм. Зокрема, зазнав змін так званий період охолодження – строк, упродовж якого ключовий працівник аудиторської фірми не може обіймати посаду, на якій він певний час працював. Відтепер керівники аудиторських фірм повинні «відпочивати» від своєї посади не менше ніж 5 років (раніше цей строк становив 2 роки), очільники відділу контролю якості – 3 роки, інші ключові працівники повинні змінюватися кожні 2 роки. Варто наголосити, що ці положення набирають чинності вже у грудні нинішнього року, тобто навіть раніше, ніж сам Кодекс етики.

Перегляд тривалості періоду охолодження має сприяти більшій незалежності аудиторів і професійних бухгалтерів.

Удосконалення захисних механізмів

Положення, які стосуються реакції бухгалтерів та аудиторів на ситуації, що містять загрозу порушення професійних принципів та незалежності, були кардинально переглянуті. Відтепер вимоги щодо оцінки загроз та реакції на них більш суворі та точні. По суті новим Кодексом пропонується комплексна концептуальна основа, що дає змогу визначити, оцінити та усунути загрози порушенню професійних принципів і незалежності. Крім дотримання принципів професії та незалежності в роботі, Кодекс етики дає рекомендації щодо постійного застосування в роботі професійного скептицизму.

Подарунки та інші заохочення

Новий Кодекс етики зосереджує увагу на подарунках та інших заохоченнях – мотивуючих чинниках. До речі, вперше в документі наводиться визначення таких чинників.

Аудиторам і бухгалтерам даються рекомендації стосовно прийняття та презентації подарунків. Зокрема, визначені допустимі межі подарунків та ситуацій, за яких вони можуть бути доречними. Найголовніша вимога за таких умов – ані подарунки, ані будь-які інші заохочення не можуть впливати на професійну поведінку. Якщо зміна поведінки аудитора не є метою подарунка, однак він створює таку загрозу, то Кодексом етики в таких випадках пропонуються додаткові вказівки щодо застосування концептуальних основ.

Новий Кодекс етики чітко окреслює різницю між подарунками та дозволеними винагородами, визначає ситуації, за яких отримання винагород, зокрема додаткових, не суперечить нормам професійної етики і не впливає на поведінку професійного бухгалтера.

Протидія тиску

Особливістю оновленого Кодексу є те, що в ньому виділений окремий розділ, присвячений тиску на професійних бухгалтерів та аудиторів. Так, можна знайти інформацію, за яких ситуацій аудитори та бухгалтери, виконуючи свої професійні обов’язки, можуть відчувати тиск та якими методами можна йому протидіяти, зводячи його нанівець або знижуючи до прийнятного рівня.