Перший рік роботи показав здатність нашої організації не лише утримувати, а й залучати нових членів. Сьогодні Палата аудиторів і бухгалтерів України (далі – ПАБУ) об’єднала у своєму складі 327 представників професії. Це понад 10% від загальної кількості аудиторів України, що, безумовно, є нашим досягненням.

Упродовж року спілка неодноразово зверталася до регуляторів щодо питань, які стосуються ведення обліку, розроблення нормативно-правових актів. Ми отримували вичерпні відповіді, задовольняючи вимоги наших членів і вирішуючи наріжні питання щоденної роботи бухгалтера та аудитора.

Зокрема, ПАБУ звернулася до Міністерства фінансів України з проханням внести зміни до актуальної редакції Міжнародних стандартів фінансової звітності (версія перекладу українською мовою 2016 року), розміщеної на сайті Мінфіну. Справа в тому, що оприлюднена версія МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» містила істотну помилку перекладу, що могло б вплинути на достовірність подання і розкриття інформації у фінансовій звітності за МСФЗ.

Мінфін урахував зауваження ГС «ПАБУ» і розмістив виправлену версію документа із внесеними правками на своєму сайті. Звернення ПАБУ до регуляторів стосувалися також питань застосування МСФЗ і П(С)БО, що регулюють облік впливу гіперінфляційних процесів, та інших питань.

Наші експерти підготували зауваження щодо сумнозвісної 390-ї постанови, якою надані очевидні преференції компаніям «великої четвірки», поправки до законопроектів з бухгалтерського обліку і аудиту.

Безумовним досягненням ПАБУ є укладення угоди про співпрацю з Аудиторською палатою України. Така співпраця відкриває нові можливості для професійних комунікацій між аудиторською спільнотою та АПУ. Це сприятиме вдосконаленню професійних знань аудиторів, їх незалежності під час проведення аудиторських перевірок та організації контролю за якістю надаваних послуг, а також допоможе регулювати взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) під час провадження професійної діяльності.

Упродовж 2017 року ПАБУ виступила співорганізатором низки науково-практичних конференцій, зокрема щодо напрямів реформування професії в контексті законодавчих змін, організовувала навчання та тренінги, а також запровадила безкоштовні консультаційні години у форматі вебінарів для своїх членів.

ПАБУ постійно бере учать у заходах, спрямованих на покращання професійної освіти, зокрема організованих Світовим банком і провідними профільними вищими навчальними закладами України.

Мені приємно відзначити, що члени Палати аудиторів і бухгалтерів України ввійшли до складу наглядових рад регуляторних органів, зокрема Нацкомфінпослуг.

Цього року ПАБУ разом зі своїми партнерами заснувала Міжнародну академію сертифікації бухгалтерів і аудиторів України, яка вже сьогодні бере активну учать у процесі вдосконалення професійних знань аудиторів і бухгалтерів.

Перші досягнення вже є, а ще більше доведеться зробити в наступному році.