Переконана, що Рада Аудиторської палати України нового складу повинна приділяти належну увагу атестації та безперервному професійному навчанню аудиторів.

На мою думку, поглиблення довіри до професії можливе тільки через професіоналізм її представників. Крім того, потрібно плідно працювати в частині імплементації вимог Міжнародних стандартів освіти (International Education Standards, IES) до системи атестації та безперервного професійного навчання аудиторів. Це є обов’язковою умовою вступу Аудиторської палати України як професійної організації до Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC).

Новому складу АПУ слід продовжити вже розпочату роботу з розширення тематики програм безперервного професійного навчання та їх своєчасного оновлення. Водночас критично важливо для майбутнього професії не допустити формалізму в процесах безперервного професійного навчання та підвищення його якості.

Технологічний прогрес іде семимильними кроками, тож сьогодні потрібно впроваджувати сучасні освітні технології та форми навчання у процеси професійного розвитку аудиторів. Ми не повинні лишатися позаду вимог часу і маємо рухатися в ногу з усім цивілізованим світом.

Рада АПУ має брати активну участь у розробленні пропозицій до проектів Порядку складання іспитів, Порядку проходження стажування, Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, Порядку зарахування теоретичних знань, інших нормативно-правових актів з питань атестації та професійного навчання аудиторів, програм іспитів для кандидатів в аудитори.

Також важливо налагодити співпрацю з Комісією з атестації в частині реалізації прозорої та ефективної політики атестації аудиторів і безперервного професійного навчання, надання інформаційної, методологічної та методичної підтримки.