Палата аудиторів і бухгалтерів України (ПАБУ) звертає увагу своїх членів та інших суб’єктів аудиторської діяльності (САД) на те, що 15 серпня збігає строк подачі інформації про сплату внесків до Аудиторської палати України (АПУ) за результатами першого півріччя 2019 року.

Так, згідно з рішенням Ради АПУ від 27 червня 2019 року № 15/4 САД, які надавали аудиторські послуги з обов’язкового аудиту підприємствам, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, мають сплачувати на користь АПУ внески, передбачені ч. 13 ст. 15 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Останній день подання інформації (даних) про сплату аудиторами внесків у першому півріччі 2019 року припадає саме на 15 серпня. Тому до цієї дати необхідно надати заповнений бланк про сплату коштів в електронній або паперовій формі.

Обов’язковими реквізитами цього документа є найменування САД, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та код ЄДРПОУ, кількість виконаних завдань (наданих звітів), вартість наданих послуг, а також інформація про нарахування і сплату внесків до АПУ (фіксований внесок і у відсоткому виразі). Форма документа міститься в додатку до зазначеного рішення.