Громадська спілка «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (ПАБУ) уклала договір з Аудиторською палатою України (АПУ) про співпрацю з метою об’єднання зусиль аудиторів для захисту їх професійних інтересів та соціальних прав.

Згідно з цим документом полем для спільної діяльності є задоволення потреб суспільства у наданні якісних і професійних послуг у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, а також створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня аудиторів та надання їм методичної допомоги. Договором передбачено, що для забезпечення найбільш швидкого та ефективного досягнення спільних цілей сторони можуть обмінюватись інформацією стосовно спільних інтересів, що є в їх розпорядженні, а також проводити спільні консультації в разі необхідності та залучати додаткові ресурси для досягнення спільних цілей.

ПАБУ та АПУ мають вживати всіх необхідних заходів для збереження конфіденційної інформації, отриманої під час співробітництва. Водночас сторони зобов’язуються сприяти професійному розвитку аудиторів України, брати участь та проводити спільні заходи з актуальних питань розвитку професійної діяльності у сфері аудиту та обмінюватися актуальною інформацією й розміщувати її на своїх вебресурсах.

Олександр Бойко, Президент Палати аудиторів і бухгалтерів України

Договір про співпрацю ПАБУ та АПУ – важливий крок для усієї аудиторською спільноти. Приємно бачити, що представникам професії не байдужа доля аудиту і вони продовжують об’єднуватися для якнайшвидшого й ефективного втілення спільних ініціатив. Об’єднавши наші зусилля, заручившись підтримкою кращих вітчизняних експертів та представників громадськості, ми зможемо вибудувати ефективну систему розвитку аудиту в Україні, створимо дорожню карту прогресивних змін, де кожен представник професійної спільноти має можливість реалізувати свій потенціал, вчасно отримати необхідні знання, затребувані ринком, та надати аудиторські послуги високої якості, що відповідають міжнародним стандартам. Тільки разом ми зможемо забезпечити такий рівень якості аудиторських послуг, який стане показником професіоналізму вітчизняних аудиторів і гарантом прозорості бізнесу українських компаній для іноземних інвесторів. Вірю, попереду багато цікавих і важливих проєктів.