Початок року для членів Палати аудиторів і бухгалтерів України (ПАБУ, Спілка) ознаменувався переглядом втілених проєктів та ініціатив за час існування Спілки і визначенням основних цілей на рік. Загалом пріоритети не змінилися, однак було дещо переосмислено способи досягнення поставлених цілей та оцінено проміжні результати.

Сприяння удосконаленню системи обліку й аудиту

Відповідно до стратегії ПАБУ основним напрямом діяльності всіх її членів має бути сприяння удосконаленню системи обліку й аудиту. Певні кроки в цьому напрямі вдалось зробити у співпраці з Аудиторською палатою України, Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, Міністерством фінансів України та міжнародними професійними організаціями. Триває робота зі сприяння широкому застосуванню міжнародних професійних стандартів через доступ до навчальних матеріалів та менторську підтримку кращими експертами з обліку й аудиту. Представники ПАБУ й надалі братимуть участь у правовому регулюванні професії, удосконаленні програм сертифікації бухгалтерів і аудиторів та виведенні професії на якісно вищий рівень.

Поглиблення довіри до професії, підвищення її статусу та чесна конкуренція

Поглиблення довіри до результатів обліку й аудиту, підвищення статусу професії можливе завдяки популяризації й поширенню інформації про неї в суспільстві, зокрема, щодо дотримання міжнародних критеріїв до професійності бухгалтера й аудитора та їх впровадження в Україні. Дбаючи про професійний розвиток спеціалістів та всяк заохочуючи їх до отримання нових знань, ПАБУ намагається показати громадськості високий професіоналізм вітчизняних експертів з обліку й аудиту. Спілка працює над усуненням штучних бар’єрів для провадження фахової діяльності. Це, своєю чергою, підвищує конкурентоздатність вітчизняних спеціалістів за рахунок покращання якості послуг та їх відповідності міжнародним стандартам.

Основна ціль на наступний рік – забезпечення дієвого механізму контролю за дотриманням членами ПАБУ професійних та етичних вимог. Спілка здійснює постійний моніторинг ринку аудиторських і бухгалтерських послуг з метою виявлення випадків нечесної конкуренції та сприяння відновленню прозорості на ринку.

Підвищення рівня компетентності бухгалтерів та аудиторів

Створення системи фахової освіти для бухгалтерів та аудиторів як представників єдиної професії – завжди у пріоритеті ПАБУ, адже це дасть змогу забезпечити можливості для постійного вдосконалення знань та підвищення кваліфікації фахівців. Для реалізації запланованого здійснюється постійна методична, інформаційна та консультаційна підтримка членів ПАБУ, випускаються фахові періодичні та навчальні видання, а також відбувається пошук платформ для професійних комунікацій, як то круглі столи, конференції, семінари, вебінари тощо.

Міжнародне співробітництво та інтеграція в європейську професійну спільноту

Ціль на наступний рік – співпраця з Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC) з метою імплементації кращих світових професійних практик та захисту інтересів членів ПАБУ. Активна взаємодія з IFAC дасть змогу підтримувати професійний діалог з міжнародними експертами у сфері обліку й аудиту, обмінюватись досвідом з професіоналами з інших країн та реалізувати численні міжнародні проєкти.

Олександр Бойко, Президент Палати аудиторів і бухгалтерів України

Досягнення стратегічних цілей – це марафон, під час якого ми перевіряємо себе на витривалість, дисциплінованість і вміння концентруватися на головному. Найбільш визначні цілі ми поставили собі ще на початку нашого шляху і вже досягли проміжних результатів, що наблизило нас до мети.

Щодня кожен член ПАБУ працює не лише над підвищенням своєї кваліфікації, а й робить внесок у розвиток професії. Участь у професійній спільноті – додаткова можливість реалізуватися як експерт з обліку та аудиту, стати конкурентним спеціалістом в Україні і закордоном та бути причетним до утвердження найвищих світових стандартів у діяльності компаній та підприємств.

Ми не зупиняємось на досягнутому й працюватимемо ще ефективніше заради підвищення довіри до професії й виведення її на міжнародний рівень з відповідною якістю надаваних послуг, дієвими інструментами та професійними досягненнями.