Віцепрезидент Палати аудиторів і бухгалтерів України (ПАБУ) та визнаний експерт із застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) з багаторічним досвідом роботи та викладання, Олена Харламова, виступила на семінарі, організованому Аудиторською палатою України (АПУ).

Захід присвячено першій фінансовій звітності за МСФЗ та особливостям аудиту. Семінар відбувся 25 лютого 2020 року у приміщенні Торгово-промислової палати України. Його відвідали близько 200 представників різних компаній, які спеціалізуються у сфері обліку та аудиту.

Спікерами зібрання стали викладачі – члени АПУ, визнані експерти з МСФЗ. Вони розглянули найбільш актуальні питання, пов’язані з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності та із застосуванням стандартів на практиці.

Першим спікером заходу стала Олена Харламова. Темою її виступу були основні аспекти застосування МСФЗ 1 на дату переходу на міжнародні стандарти. Сергій Рогозний, Руслана Кузіна, Валентина Рядська та Тетяна Каменська свої виступи присвятили застосуванню окремих стандартів – МСФЗ 16 «Оренда», МСБУ 36 «Зменшення корисності активів», МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» відповідно. Олена Барановська підсумувала доповіді своїх колег і висвітлила основні питання розкриття інформації у фінансовій звітності.

IMG 20200225 101225

IMG 20200225 101115

Фото реліз