15 червня 2017 року понад 50 членів Палати аудиторів і бухгалтерів України (далі – ПАБУ) взяли участь у безкоштовному вебінарі на тему «Трансформація фінансової звітності в МСФЗ-формат: питання і відповіді».

Консультантом-тренером виступила  Олена Харламова, Віце-президент ГС «ПАБУ», доктор економічних наук, член Аудиторської палати України, генеральний директор Агентства з МСФЗ, сертифікований аудитор, САР, ICFM, DipIFR (ACCA).

Вебінар розпочався з традиційного привітання усіх, хто зміг долучитися до спілкування, і анонсу обговорюваних питань.

Перша частина заходу – оглядова. Лектор приділила увагу організаційним аспектам трансформації фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі − МСФЗ), розкрила основні правила документування трансформації. Зокрема, пані Харламова зазначила, що основною метою трансформації є зробити чесною і прозорою фінансову звітність, оскільки через високий тиск податкових норм сьогодні це не так просто.

Доповідач наголосила, що трансформація має на меті привести дані  фінансової звітності у відповідність з вимогами МСФЗ. Її обов’язковою передумовою є формування професійних суджень, що обумовлює виникнення відповідальності у тих, хто їх висловлював. Тому важливо правильно розділяти відповідальність. Цього можна досягти через створення трансформаційних комісій на підприємствах, кожен член яких представлятиме певну сферу діяльності компанії і висловлюватиме професійне судження відповідно до власних компетенцій. Тож важливо, аби до трансформаційних процесів долучалися фахівці з різних питань – бухгалтери, юристи, технічні спеціалісти тощо.

Більш докладно лектор зупинилася на організації процесу трансформації, її орієнтирах  та інструментах, зокрема на Плані рахунків, що використовується, оборотно-сальдовій трансформаційній відомості та класифікації коригувань за групами, без чого трансформація як така неможлива. У ході вебінару було наголошено, що більшість трансформаційних рішень впливає на фінансовий результат компанії, а наявність задокументованих трансформаційних суджень підвищує довіру до фінансової звітності, а отже, і до компанії в цілому.

Друга частина вебінару була присвячена відповідям на запитання щодо трансформації фінансової звітності відповідно до МСФЗ, які учасники заходу надіслали напередодні.

По закінченні відведеного часу на вебінар лектор подякувала усім учасникам за участь і професійне спілкування в режимі реального часу й анонсувала майбутні заходи, заплановані ПАБУ, ЦРА і Агентством з МСФЗ на найближчий час. Зокрема, 26 червня 2017 року у Києві відбудуться одноденні тренінг-семінари на тему «Актуальні питання застосування МСА видання 2015 року щодо складання аудиторських звітів» і «Фінансова діагностика компанії: комплексний підхід», а 27 червня – на тему «Облікова політика як конституція бухгалтерії: вимоги П(С)БО і МСФЗ». Організаторами заходу виступлять Палата аудиторів і бухгалтерів України спільно з Iнститутом сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту, Центром розвитку аудиту та Агентством з МСФЗ.

Олена Харламова, Віце-президент Палати аудиторів і бухгалтерів України, член Аудиторської палати України

Ось уже майже п’ять років як компанії знаходяться на стадії трансформації фінансової звітності, напрацьовано певні методи і техніки трансформації, однак у підприємств досі виникає багато запитань щодо того, як зробити фінансову звітність чесною, прозорою, а не красивою картинкою на догоду керівникам. Зацікавленість в проблематиці, яку обговорювали, була підтверджена тим, що в ході вебінару жодний його учасник не покинув вебінарну кімнату. Це свідчить про корисність інформації, отриманої в ході вебінару. Більшість бухгалтерів ще бояться брати на себе відповідальність за власні професійні судження і не знають, як розділити її з компетентними фахівцями. Подолати складнощі на шляху впровадження МСФЗ можливо тільки завдяки підвищенню кваліфікації та удосконаленню знань фахівців, які є безпосередньо укладачами фінансової звітності. Саме якісне навчання бухгалтерів і аудиторів є одним із пріоритетних завдань ГС ПАБУ, яке ми намагаємося вирішувати через організацію подібних безкоштовних навчальних заходів для наших членів.