Міжнародне співробітництво та інтеграція в європейську професійну спільноту, як і підвищення рівня компетентності бухгалтерів і аудиторів, є одними з пріоритетних напрямів діяльності громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (ГС «ПАБУ»). У межах їх реалізації у липні 2017 року Олена Харламова, віце-президент ГС «ПАБУ», пройшла науково-педагогічне стажування в Іспанії в ESEI International Business School Barcelona на тему «Досвід підготовки висококваліфікованого персоналу, організація навчального процесу та інноваційні методи навчання в ESEI International Business School Barcelona».

У ході стажування обговорювалися питання підготовки управлінського персоналу, новітні моделі організації навчального процесу та інноваційні методи навчання в контексті інтеграції науки та практики. Особливо корисна участь у стажуванні для нещодавно заснованого ГС «ПАБУ» приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів» (МАСБА).

Під час стажування відбулося знайомство з діяльністю та колективом бізнес-школи ESEI, обмін думками та ідеями щодо академічної мобільності. Викладачі ESEI International Business School Barcelona поділилися корисним досвідом активних лекцій, активізації критичного мислення слухачів, командної роботи на заняттях, виявлення цінностей для слухача тощо.

Зацікавленість викликала система оцінювання знань, яка використовується в багатьох закордонних бізнес-школах. Її особливістю є відсутність диференційованих оцінок, взаємооцінювання слухачів та самооцінка.

Також учасникам вдалося відвідати Барселонський університет та відкриту лекцію в одному із найстаріших університетів Європи та Італії – Падуанському університеті (м. Падуя), заснованому в 1222 році, який сьогодні налічує 65 тисяч студентів та 13 факультетів.

Олена Харламова, віце-президент Палати аудиторів і бухгалтерів України, член Аудиторської палати України, ректор Міжнародної академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів

Післядипломна освіта, що є основним напрямом діяльності Міжнародної академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів, сьогодні вимагає докорінної реконструкції, тому ми намагаємося переймати не тільки національний досвід, а й орієнтуємося на успішну практику інших країн, щоб поєднати кращі світові надбання під дахом нашої академії.

Усі новації та напрацьований досвід, отримані під час стажування в ESEI International Business School Barcelona, обов’язково будуть використані в діяльності приватного вищого навчального закладу «МАСБА» задля надання освітніх послуг нашим слухачам відповідно до найвищих світових стандартів.

Палата аудиторів і бухгалтерів України і Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів й надалі намагатимуться використовувати можливості міжнародної співпраці у професійній та освітній  сферах своєї діяльності.