14−18 серпня 2017 року пройшов п’ятиденний вебінар на тему «Актуальні питання обліку, звітності та оподаткування». Участь у заході такого формату вперше зараховується як щорічне удосконалення професійних знань аудиторів відповідно до затвердженого Аудиторською палатою України (далі − АПУ) Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України (рішення АПУ від 29.06.17 р. № 347/11) за програмою, схваленою протоколом Комісії АПУ № 37/5 від 20.07.2017 р. 

Вебінар складався із п’яти модулів, тематика яких є найбільш актуальною та кожен з яких мав свого лектора. Зокрема, перший був присвячений наріжним питанням оподаткування, зокрема податком на прибуток та податком на додану вартість. Цю тему професійно висвітлила Інна Панченко, кандидат економічних наук, доцент, сертифікований аудитор,  керівник департаменту бухгалтерського та податкового консалтингу ТОВ «SCI-КОНСАЛТИНГ». Пані Інна також виступила лектором третього модулю щодо актуальних питань застосування П(С)БО 7 «Основні засоби», бо саме основні засоби є одним із найскладніших об’єктів обліку.

Лектором другого модулю з актуальних питань практики застосування МСФЗ та п’ятого − щодо новацій в обліку фінансових інструментів, стала Олена Харламова, член АПУ, Віце-президент громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України», генеральний директор Агентства з МСФЗ, ректор Міжнародної академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів, доктор економічних наук. Особливий інтерес в контексті МСФЗ в учасників вебінару викликала практика застосування саме нових стандартів – МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» та МСФЗ 16 «Оренда».

Четвертий модуль щодо обліку кадрів та перевірок Держпраці висвітлила Наталія Салова, податковий консультант, сертифікований аудитор, лектор акредитованого в Україні центру міжнародної асоціації бухгалтерів ІАВ (Великобританія).

Захід у такому форматі проводився вперше. Учасники вебінару мали можливість, не відриваючись від робочого місця, отримати нові знання та практичні навички щодо актуальних питань обліку, звітності та оподаткування. За результатами участі у вебінарі всі його учасники отримали довідки про участь у короткостроковому заході – вебінарі, що є підставою для зарахування удосконалення професійних знань аудиторів у 2017 році.

 Олена Харламова, Віце-президент Палати аудиторів і бухгалтерів України, член Аудиторської палати України, ректор Міжнародної академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів

Нарешті ми змогли зробити довгоочікуваний аудиторською спільнотою крок вперед і почали використовувати нові форми удосконалення професійних знань аудиторів, а саме через участь у короткострокових заходах, зокрема вебінарах. Це дає можливість отримати актуальні знання незалежно від місця перебування і зайнятості. Приємно відзначити, що серед учасників вебінару було багато представників ГС «ПАБУ».

Можу з упевненістю сказати, що ми рухаємося в потрібному напрямі і не збираємося зупинятися на досягнутому. Тож попереду освоєння нових форм удосконалення знань, розробка актуальних програм і підбір команди висококваліфікованих лекторів-практиків. Переконана, аудиторія учасників таких заходів щораз зростатиме, що не тільки урізноманітнить, а й за рахунок постійної актуалізації програм та їх підвищеної мобільності підвищить якість проходження щорічного удосконалення професійних знань аудиторів.