Всеукраїнська громадська спілка «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (далі – ГС «ПАБУ»), одним з пріоритетних  напрямів діяльності якої є сприяння реформуванню системи обліку й аудиту шляхом участі в розробленні нормативних документів у сфері обліку й аудиту, звернулася до Міністерства фінансів України  з проханням внести зміни до актуальної редакції Міжнародних стандартів фінансової звітності (версія перекладу українською мовою 2016 року), розміщеної на сайті Мінфіну.

Справа в тому, що оприлюднена версія МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» містила суттєву помилку перекладу, що могло б вплинути на достовірність подання і розкриття інформації у фінансовій звітності за МСФЗ. Положення «must not be contingent on a future event» було перекладено як «повинно залежати від майбутньої події», проте повинно було звучати як «НЕ повинно залежати від майбутньої події», тобто мало протилежний зміст.

Мінфін врахував зауваження ГС «ПАБУ» і розмістив виправлену версію документа із внесеними правками на своєму сайті. Тож всі охочі зможуть ознайомитися з оновленою редакцією стандарту МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» за посиланням https://goo.gl/F2G6rD.

Олена Харламова, Віце-президент Палати аудиторів і бухгалтерів України, член Аудиторської палати України, ректор Міжнародної академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів

Від імені професійної спільноти ГС «ПАБУ» хочемо висловити вдячність Міністерству фінансів України за співпрацю. Громадська спілка «Палата аудиторів і бухгалтерів України» у межах виконання своїх статутних завдань і надалі готова докладати зусилля для надання інформаційно-методичної допомоги всім залученим у регулювання бухгалтерського обліку й аудиту державним органам, організаціям та установам.