Президент та Віце-президент Палати аудиторів і бухгалтерів України взяли участь у семінарі «Здійснення освіти і підготовки кадрів у сфері бухгалтерського обліку на основі компетентності», організованому Центром реформ фінансової звітності (CFRR), який відбувся 28 листопада 2017 року у приміщенні Світового банку в Києві.

У заході взяли участь представники Аудиторської палати України, Міністерства фінансів України, профільних навчальних закладів та професійних громадських організацій.

Семінар відкрив старший спеціаліст з фінансового управління Світового банку Альфред Жан-Марі Боргоново, який окреслив головні досягнення програми STAREP за останні три роки. Зокрема, якість професійної освіти постійно покращується завдяки об’єднанню зусиль вищої школи, професійних організацій, регуляторних органів, застосуванню підходів на основі компетентності в навчанні та роботі за Міжнародними стандартами освіти.

Україна є учасницею проекту STAREP. Нашу державу представив професор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Микола Бондар, який підтвердив ефективність проекту в Україні. Так, завдяки STAREP було визначено пріоритетні напрями реформування освіти бухгалтерів і аудиторів, зокрема, через удосконалення освітніх програм вищої школи, наближення програм університетів і професійних організацій до вимог Міжнародних стандартів освіти, інтеграцію університетських програм підготовки бухгалтерів і аудиторів з такими програмами, як АССА, СІМА тощо. Микола Бондар звернув увагу на розрізненість професійної спільноти, обмежений доступ до якісних навчальних матеріалів українською мовою, відсутність у правому полі визначення «професійний бухгалтер» та законодавчого закріплення необхідності постійного професійного розвитку бухгалтерів.

Крім України, до участі в семінарі через сучасні засоби зв’язку долучилися інші держави-учасниці проекту − Молдова, Грузія, Білорусь, Азербайджан та Вірменія. Вони поділилися здобутками, яких вдалося досягти за три роки, не оминули увагою труднощі, а також акцентували увагу на перспективах розвитку професійної освіти в їхніх країнах. Усі держави наголосили на посиленні взаємодії у сфері професійної освіти вищої школи і професійних організацій, удосконаленні або запровадженні процесу сертифікації аудиторів, покращанні методологічної підтримки бухгалтерсько-аудиторської освіти, врахуванні потреб роботодавців під час розроблення навчальних програм.

У фінальній частині семінару було презентовано проект Керівництва з освіти та підготовки кадрів у сфері бухгалтерського обліку на основі компетентності, призначеного для використання вищими навчальними закладами, професійними організаціями та регуляторами під час розроблення і впровадження програм навчання, сертифікації та удосконалення знань бухгалтерів і аудиторів.

Олена Харламова, Віце-президент Палати аудиторів і бухгалтерів України, член Аудиторської палати України, ректор Міжнародної академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів

Участь у таких заходах дає змогу нашій громадській спілці бути у тренді сучасних освітніх технологій, заснованих на Міжнародних стандартах освіти, обмінюватися досвідом з колегами з інших країн, розробляти і впроваджувати актуальні навчальні програми, які можуть успішно використовуватися для удосконалення знань і підвищення кваліфікації наших членів.