Територіальне представництво Громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (далі − ГС «ПАБУ») у Харкові спільно з Національним технічний університетом «Харківський політехнічний інститут» і ПВНЗ «Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів» 8 грудня 2017 року провели круглий стіл на тему «Бізнес-освіта бухгалтерів і аудиторів: тренди сучасності». У заході взяли участь представники майже усіх вищих навчальних закладів Харківщини, які готують фахівців у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування.

Під час засідання круглого столу віце-президент ГС «ПАБУ» Олена Харламова виступила з доповіддю «Модель сертифікації бухгалтерів і аудиторів у контексті єдності професії», яка спричинила жваву дискусію серед учасників заходу. Зокрема, зачепили питання ролі вищої школи та професійних організацій у процесі сертифікації, можливих механізмів співпраці вишів та професійних організацій з роботодавцями, співвідношення реалій і очікувань роботодавців щодо досвіду і знань вчорашніх студентів, ролі знання іноземних мов у професійному становленні бухгалтера й аудитора тощо.

Значну зацікавленість викликала доповідь д. е. н., професора, завідувача кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування Харківського державного університету харчування та торгівлі Тетяни Бочулі на тему «Використання інформаційних моделей реальності як технологія навчання фахівців з обліку та оподаткування». Учасники круглого столу одностайно підтримали необхідність впровадження новітніх технологій в навчання, зокрема, таких як вебінари, дистанційні курси, онлайн-консультування, опитування в соцмережах тощо. Але всі дійшли спільної думки, що безпосереднє очне спілкування «викладач-студент (слухач)» має все ж таки відігравати головну роль, коли йдеться про підготовку практиків з обліку та оподаткування.

Учасники круглого столу уважно вислухали доповідь д. е. н., професора, завідувача кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Андрія Пилипенка на тему  «Проблеми розробки та імплементації стандарту вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування») і активно долучилися до дискусії щодо підходу за компетенціями до побудови навчальних планів, програм і організації навчального процесу в цілому, можливих форм співробітництва з міжнародно визнаними професійними організаціями та їх сертифікаційними програмами.

Із завершальною доповіддю на тему «Майбутнє бухгалтерської професії та його вплив на підготовку бухгалтерів сьогодні» виступила керівник Територіального представництва Громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України» у місті Харкові д. е. н., професор кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Тетяна Давидюк.

Після завершення офіційної частини заходу учасники мали можливість поспілкуватися та обговорити наріжні питання професійної освіти аудиторів і бухгалтерів.

Олена Харламова, Віце-президент Палати аудиторів і бухгалтерів України, член Аудиторської палати України, ректор Міжнародної академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів

Участь у таких заходах дозволяє Палаті аудиторів і бухгалтерів України, з одного боку, отримувати інформацію про найактуальніші досягнення у сфері підготовки майбутніх бухгалтерів і аудиторів з метою впровадження у нашій Міжнародній академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів кращих практик, з іншого – впливати на удосконалення процесів підготовки кваліфікованих кадрів, ділячись власним досвідом і напрацюваннями.