Громадська спілка «Палата аудиторів і бухгалтерів України»  (далі − ГС «ПАБУ») провела опитування серед відвідувачів свого сайту. Респондентами громадського опитування виступили не лише представники ГС «ПАБУ» (56%), але й члени інших професійних організацій, а також бухгалтери й аудитори з активною професійною позицією (44%). Це свідчить про небайдужість представників професії до тих реформ, які в ній відбуваються, до нових форм взаємодії у професійному середовищі.

Переважна частина опитаних (78%) – це представники єдиної бухгалтерсько-аудиторської професії: 47% виявилися представниками аудиторської спільноти, а третина учасників опитування (31%) – це люди, зайняті у сфері бухгалтерського обліку. Близько 20% з них працюють на викладацькій і науковій ниві, у юриспруденції, а також у суміжних з обліком і аудитом сферах.

Учасникам опитування насамперед було запропоновано висловити свою думку стосовно  пріоритетних напрямів діяльності Палати аудиторів і бухгалтерів України. Нагадаємо, це сприяння реформування системи обліку й аудиту; поглиблення довіри до професії, підвищення її статусу та забезпечення чесної конкуренції; підвищення рівня компетентності бухгалтерів і аудиторів; міжнародне співробітництво та інтеграція в європейську професійну спільноту.

Учасники опитування визнали актуальність усіх пріоритетних напрямів діяльності спілки майже рівною мірою, що підтверджує правильність і відповідність очікуванням стратегії розвитку ГС «ПАБУ». При цьому перевагу віддали підвищенню рівня компетентності бухгалтерів і аудиторів та сприянню реформуванню системи обліку й аудиту.

Серед найбільш значимих переваг членства у професійній спілці учасники опитування виокремили професійні комунікації, навчання і сертифікацію (рейтинг однаковий – 3,92). Значна кількість респондентів перевагами членства у професійній спілці вважають актуалізацію компетентності через можливість спілкування з колегами та обміну досвідом, доступ до актуальних інформаційних ресурсів (рейтинг – 4,35), правову та інформаційну підтримку і захист професійних інтересів (рейтинг – 4,65). Варто відзначити, що пільгові умови участі у заходах, отримання знижок та спеціальні пропозиції на послуги партнерів спілки респонденти поставили на сьоме місце за пріоритетністю з дев’яти (рейтинг – 5,76). Така інформація дає можливість ГС «ПАБУ» обрати найоптимальніший «споживчий кошик» для своїх членів.

На питання про основні очікування від членства у спілці більшість опитаних відповіли, що розглядають ПАБУ як середовище спільних інтересів з розвитку професії: від створення рекомендацій для суб'єктів аудиторської діяльності до організації систем контролю якості аудиторських послуг, виконання та документування аудиторських завдань і проведення зовнішнього контролю функціонування систем контролю якості.

Респонденти  розраховують на можливість отримувати професійну допомогу у будь-який час, своєчасну інформаційну та правову підтримку, обмін практичним досвідом з міжнародними колегами, залучення до законотворчої діяльності у сфері обліку й аудиту.

Олена Харламова, Віце-президент Палати аудиторів і бухгалтерів України, член Аудиторської палати України, ректор Міжнародної академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів

У своїй подальшій діяльності ГС «ПАБУ» враховуватиме усі побажання свої членів. За час свого існування спілка вже встановила певну планку і позначила бажані напрями розвитку, проте ще є до чого прагнути, адже не всі вершини підкорені. Тільки об’єднавши зусилля усіх представників бухгалтерсько-аудиторської спільноти, ми зможемо досягти бажаних результатів, якими можна буде пишатися, і вивести професію на якісно новий рівень.

Детальніше з результатами опитування можна ознайомитися тут.