Всеукраїнська громадська спілка «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (далі − ГС «ПАБУ»), враховуючи численні запити від своїх членів, звернулася до Міністерства фінансів України щодо застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі − МСФЗ) і попросила переглянути вимоги до фінзвітності підприємств, які звітуватимуть за МСФЗ і виберуть датою переходу 01.01.2018 року, і викласти їх у новій редакції.

Так, своїм листом «Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» № 35210-06-5/37175 від 29.12.2017 року Мінфін дозволив підприємствам, які відповідно до змін, внесених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» № 2164-VIII від 05.10.2017, повинні складати та подавати фінансову звітність за МСФЗ, обирати дату переходу або 01.01.2017 року, або 01.01.2018 року.

Порядок звітування підприємств за МСФЗ, які виберуть дату переходу 01.01.2017 року, передбачений листом № 35210-06-5/37175 від 29.12.2017 року, повною мірою відповідає вимогам МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».

Однак виявилося, що порядок звітування підприємств за МСФЗ, які виберуть дату переходу 01.01.2018 року, передбачений листом № 35210-06-5/37175 від 29.12.2017 року, суперечить вимогам МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» і не може вважатися прийнятним, що підтверджується численними аргументами. Тому ГС «ПАБУ» попросила переглянути вимоги до фінансової звітності підприємств, які звітуватимуть за МСФЗ і виберуть датою переходу 01.01.2018 року, і викласти їх у новій редакції.

Олена Харламова, Віце-президент Палати аудиторів і бухгалтерів України, член Аудиторської палати України, ректор Міжнародної академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів

Усі неточності мають бути усунуті, щоб дати змогу підприємствам, які переходять на МСФЗ 01.01.2018, провести відповідні інвентаризаційні процедури на дату переходу, здійснити необхідні при переході на складання МСФЗ-звітності оцінки активів і зобов’язань, підготувати методичну, аналітичну та інформаційну базу для застосування МСФЗ при складанні фінансової звітності, обрати облікові політики та провести їх апробацію, достовірно розрахувати фінансовий результат та визначити базу оподаткування податком на прибуток.