Громадська спілка «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (далі ГС − «ПАБУ», Спілка) продовжує активно працювати для розвитку професії і сприяти удосконаленню знань практикуючих аудиторів і бухгалтерів.

Так, у 2017 році спільно з партнерами була заснована Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів України, яка вже сьогодні бере активну учать у процесі вдосконалення професійних знань аудиторів і бухгалтерів. Це сучасна академія післядипломної освіти з широким спектром професійних сертифікаційних програм, програм підвищення кваліфікації, удосконалення знань та професійного розвитку у сфері бухгалтерського й управлінського обліку, звітності й аудиту.

Упродовж року спілка неодноразово зверталася до регуляторів щодо питань, які стосуються ведення обліку, розроблення нормативно-правових актів. Вичерпні відповіді, які надходили від органів влади, задовольняли вимоги наших членів і сприяли вирішенню наріжних питань щоденної роботи бухгалтера та аудитора.

У 2017 році ПАБУ виступила співорганізатором низки науково-практичних конференцій, організовувала навчання та тренінги, а також запровадила безкоштовні консультаційні години у форматі вебінарів для своїх членів. Окрім того, Спілка постійно бере учать у заходах, спрямованих на покращання професійної освіти, зокрема організованих Світовим банком і провідними профільними вищими навчальними закладами України.

ГС «ПАБУ», завдяки своїй активній громадській позиції і участі в усіх заходах і процесах, що стосуються аудиту й обліку, постійно поповнюється новими членами. Так, упродовж минулого року членами Спілки стали 200 дійсних членів – фізичних осіб, 6 дійсних членів − юридичних осіб та 7 асоційованих членів – фізичних осіб.

На сьогодні ПАБУ об’єднала вже 344 члени, практикує проведення консультаційних годин з питань бухгалтерського обліку і звітності, вебінарів, круглих столів, бере участь у конференціях з міжнародних питань. Це не повний перелік діяльності ПАБУ. Проте Спілка не збирається зупинятися на досягнутому.

Олена Харламова, Віце-президент Палати аудиторів і бухгалтерів України, член Аудиторської палати України, ректор Міжнародної академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів

Досягнення ГС «ПАБУ» свідчать про здатність нашої спілки не лише утримувати, а й залучати нових членів. Співпраця з іншими професійними організаціями, органами влади і представниками професії відкриває нові можливості для професійних комунікацій. Це сприяє вдосконаленню фахових знань аудиторів та бухгалтерів, підвищенню рівня їх професіоналізму та додає впевненості у ході виконання проектів.