11 квітня 2018 року відбувся черговий безоплатний вебінар для членів Палати аудиторів і бухгалтерів України (ПАБУ, Спілка) в рамках традиційних консультаційних годин.

На численні прохання членів Спілки під час вебінару обговорили практичні аспекти застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Актуальність цієї теми зросла у зв'язку із прийняттям Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Закон про бухоблік).

Консультантом-тренером вебінару виступила віце-президент ГС «ПАБУ» Олена Харламова – член Аудиторської палати України, ректор ПВНЗ «Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів», генеральний директор Агентства з МСФЗ, доктор економічних наук, сертифікований аудитор, DipIFR (ACCA), ICFM,САР, ТОР-35-IFRS- Professional.

Реєструючись на вебінар, члени ПАБУ отримали змогу надіслати консультанту-тренеру питання, що потребують вирішення і на які вони хотіли б отримати відповіді.

Найбільше питань стосувалося саме впровадження МСФЗ, необхідності їх застосування в групах компаній, де дочірні компанії використовують як П(С)БО, так і МСФЗ, правомірності використання МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», якщо раніше підприємства подавали паралельно два комплекти фінансової звітності, а також процедур повернення до складання фінзвітності за П(С)БО тими підприємствами, які відповідно до Закону про бухоблік можуть не застосовувати МСФЗ.

Як завжди, багато питань виникало щодо дисконтування активів і зобов’язань, обліку фінансових інструментів згідно з вимогами МСФЗ 9, який став обов’язковим для застосування з 01.01.2018 року, неринкових умов отримання і надання позик та використання справедливої вартості дольових інструментів, особливо за відсутності активних ринків.

Незмінною на консультаційних годинах залишається тема необоротних активів, в межах якої обговорювалися питання багатокомпонентного обліку, інвестиційної нерухомості, активів у стадії створення (незавершених капітальних інвестицій), коригувань забезпечень та визнання запасів від ліквідації основних засобів.

Олена Харламова, Віце-президент Палати аудиторів і бухгалтерів України, член Аудиторської палати України, ректор Міжнародної академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів

Проведення подібних заходів є одним із найважливіших завдань Палати аудиторів і бухгалтерів України. Це дає нам можливість спілкуватися із нашими членами, отримувати зворотній зв’язок від них, розуміти проблемні питання, які потребують вирішення шляхом розроблення пропозицій щодо удосконалення  нормативно-правового поля у сфері бухгалтерського обліку  й аудиту та донесення цих пропозицій до відповідних регуляторів.