Нещодавно Комітет спонсорських організацій Комісії Тредвея (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO) представив нове керівництво з управління ризиками в разі використання хмарних технологій.

У спільному дослідженні ACCA та PwC «Фінансові функції: використання можливостей» сформовано низку рекомендацій для фінансових фахівців для утримання ними ролі стратегічних партнерів у компаніях.

Роль фінансових фахівців різко зросла в умовах пандемії. Але тільки кожен третій вважає, що їхній нинішній статус стане сталим трендом. У складних умовах пандемії увагу керівництва компаній було зосереджено на фінансовій стабільності, плануванні та аналізі сценаріїв. Однак надмірна затребуваність навичок і постійні вимоги останнього року чинили тиск на ментальне здоров'я фінансових фахівців у всьому світі. Про це йдеться у спільному дослідженні «Фінансові функції: використання можливостей», проведеному ACCA спільно із PwC.

Міжнародна рада із стандартів фінансової звітності для організацій громадського сектору (IPSASB) розпочала чергові консультації щодо подальших напрямів своєї роботи. Попередні пункти чинної програми були виконані, і такий крок був повністю запланованим. Стало зрозуміло, що розробники МСФЗ для організацій громадського сектору вже бачать дві великі теми як найбільш пріоритетні: подання фінансової звітності та диференціальна звітність.

Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC) опублікувала свої роз'яснення щодо впровадження майбутніх міжнародних стандартів звітності сталого розвитку на рівні окремих юрисдикцій. У такий спосіб IFAC робить прозорий натяк на необхідності поступової підготовки до переходу на нову систему, хоча реально поки що жодного стандарту розробити, звичайно, не встигли, та й офіційного початку роботи ISSB Фондом МСФЗ оголошено не було (це все також планується зробити на міжнародній конференції з клімату в Глазго в кінці листопада).

За останні роки значно посилилася увага з боку світової громадськості, у тому числі інвесторів і регуляторів, до того, як бізнес і ринки капіталу реагують на кліматичні зміни, що створює один з головних сучасних викликів для бухгалтерів й аудиторів. Як завжди, залишаючись на вістрі прогресу, вони зобов'язані взяти активну участь у тому, як саме буде розкриватися кліматична інформація у звітності за поточний 2021 рік і в майбутньому – вважає Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC).

Попри поширення розкриттів з галузі сталого розвитку в корпоративній звітності світових компаній (і навіть незважаючи на появу в руках аудиторів надійного інструментарію для проведення їх перевірки), звіт від американського Центру якості аудиту (Center for Audit Quality, CAQ) свідчить, що поки дуже незначна частина публічних компаній віддає ці дані на перевірку аудиторським організаціям. Принаймні, таких висновків можна дійти, зважаючи на практичну діяльність американських компаній.

Серед країн, готових прийняти на своїй території Раду з міжнародних стандартів звітності сталого розвитку (ISSB), з’явилися ще три кандидати після Канади – Німеччина, Японія та Швейцарія.

Проведення аудиту й аудиторська звітність за програмами виплат працівникам в США скоро зазнають змін, зважаючи на набрання чинності новим аудиторським стандартом від AICPA, повідомляє Journal of Accountancy. Зміниться взаємодія аудиторів з плановими менеджерами і так званими особами, наділеними керівними повноваженнями: вона стане більш ґрунтовною і строгою. Такі самі вимоги висуватимуть і до аудиторського висновку.

Рада з фінансової звітності Великобританії (FRC) опублікувала цьогорічний перелік організацій, які вирішили виконувати розпорядження Наглядового кодексу з довірчого управління коштами сторонніх громадян, у тому числі пенсіонерів.

У Європі тривають обговорення оприлюдненої у квітні в попередньому варіанті нової Директиви корпоративної звітності сталого розвитку (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Відповідно до неї, Європейська консультативна група з фінансової звітності (EFRAG) особисто займеться розробленням загальноєвропейських стандартів відповідно до чіткого регламенту в умовах суспільного нагляду і прозорості. Ще одним складником процесу розроблення нової системи стандартів є залучення до цього кваліфікованих фахівців.

Нещодавно канадський інститут CPA Canada, Інститут сертифікованих бухгалтерів Шотландії (ICAS) і Міжнародна федерація бухгалтерів представили спільну публікацію з теми професійної етики в сучасних умовах ведення діяльності професійним бухгалтерами, що постійно ускладнюються.

Експертна робоча група з міжнародних практик (International Practices Task Force, IPTF), що є частиною американського Центру якості аудиту (Centre for Audit Quality), регулярно відстежує ситуацію з країнами, для яких актуальне застосування стандарту IAS 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». Робить вона це раз на пів року.