Міжнародна сертифікація – це база для кар’єри аудитора та бухгалтера. Щоб отримати професійний сертифікат, найчастіше, необхідно знання іноземної мови. Звісно, ринок освітніх послуг зараз може запропонувати курси та сертифікацію будь-якою мовою, але для багатьох загальноприйнятих сертифікацій – АССА, СІА, СІСА, СІМА, CISM тощо – недостатньо просто пройти курс, користуючись навчальними матеріалами.

Серед важливих навиків – уміння спілкуватися як із зовнішніми, так і з внутрішніми клієнтами. Слід навчитися розуміти, чого саме вони хочуть, як можна їм швидко і якісно допомогти та що потрібно для задоволення їхніх потреб.

Уміння раціонально використовувати робочий час – ще одна передумова для побудови вдалої кар’єри. Не порушувати дедлайни проектів, оперативно реагувати на труднощі та швидко долати їх – ключові навики успішного бухгалтера й аудитора.

Подача інформації – також дуже важлива компетенція. Щоб забезпечити швидкість ухвалення рішення бізнесом, інформація має бути лаконічною, але глибокою за змістом. Давно канули в Лету звіти на сто сторінок, безкінечні слайди презентацій. Сьогодні що коротше і точніше – то краще.

Застосування в роботі новітніх технологій також дуже важливо. Технічний прогрес дає змогу виконувати роботу швидше і якісніше, тож потрібно користуватися його досягненнями та слідувати трендам.