Під час просування аудиторських послуг аудиторські фірми припускаються чимало помилок. Найпоширенішим їх видом є використання прийомів і методів, притаманних товарним ринкам. Скажімо, надання знижок чи розіграш подарунків. Такі заходи в контексті аудиторської діяльності, як мінімум, недоречні, а тому не дають очікуваних результатів.

Відсутність стратегічних документів, якими регламентується PR-діяльність компанії, – ще одна поширена помилка. Скажімо, наявність інформаційної моделі лише на словах позначається на якості просування. Для досягнення бажаного ефекту треба наперед знати, які ключові повідомлення будуть транслювати й прогнозувати результат від них.

Бажано уникати сумнівного креативу, оскільки аудиторські послуги доволі консервативні. Офіційно-діловий стиль потрібно витримувати в рекламних матеріалах, іміджевих статтях, оригінал-макетах.

Експерти з комунікацій та іміджу наголошують, що PR для аудиторської фірми повинен бути тонким, ненав’язливим і високопрофесійним. Сьогодні дуже популярним методом залучення клієнтів є директ-маркетинг (пряма поштова розсилка), метою якого є отримання замовлення від клієнта; виділення перспективних груп покупців і зміцнення з ними взаємозв’язку; донесення до замовника будь-якої інформації тощо.

Застосування директ-маркетингу може бути більш ефективним, якщо аудиторська фірма сформувала рекламно-інформаційний пакет пропозицій про співпрацю на основі індивідуальної бази даних, і розсилка проводиться персоніфіковано.

Стратегія просування аудиторських послуг повинна бути спрямована не лише на підтримання іміджу фірми, а й на грамотну організацію роботи з клієнтами. Так, аудиторська компанія повинна брати на себе листування з міністерствами й відомствами, організовувати відкриті інформаційно-консультаційні семінари з актуальних питань оподаткування та обліку. Участь у вирішенні складних та неоднозначних ситуацій для бізнесу – важлива частина комунікаційної стратегії аудиторської фірми.