Світ розвивається настільки стрімко, що компаніям доводиться шукати нові способи взаємодії зі стейкхолдерами, формувати сучасні системи управління бізнесом, висувати вищі вимоги до знань і вмінь своїх співробітників.

Інновації у сфері аудиту змінили підхід до оцінки професійних знань, компетенцій і досвіду як окремих фахівців, так і до команд, які працюють над проектами. Аудиторів, які опанували цифрові технології й активно застосовують їх в роботі, стає дедалі більше. Провідні аудиторські компанії світу хочуть бачити серед своїх співробітників спеціалістів, які постійно розширюють спектр професійних навичок використання digital-технологій, вчать іноземні мови, клієнтоорієнтовані й здатні до креативних оперативних рішень.

Аби відповідати потребам часу, провідні бізнес-школи та сертифікаційні програми в галузі фінансів та аудиту роблять акцент на розвитку вмінь аналізу й візуалізації даних, максимальному використанні техніки та оцифруванні інформації.

Ключовим навиком для сучасних аудиторів і майбутніх фахівців є здатність перетворювати «сирі» дані в креативні ідеї, які зацікавлені сторони зможуть використати для захисту від потенційних загроз і потреб бізнесу. Тому найбільш затребуваними компетенціями для аудиторів є знання у сфері IT для оцифрування інформації та швидкого обміну даними, оперативного аналізу та формування звітності. При цьому фахівцям з аудиту не обов’язково опановувати основи програмування. Однак вони мають легко пристосовуватися до новітніх розробок галузі, вільно орієнтуватися в digital-світі й знати, як застосовувати інноваційні рішення в роботі. Саме ці навики допоможуть виграти в конкурентній боротьбі й стати затребуваними на ринку.