Сьогодні прозорість – це світовий тренд. Клієнти та громадськість особливо пильно стежать за іміджем та діяльністю компаній. Такі питання, як права людини, розвиток, етична поведінка, боротьба з корупцією та дотримання законодавства вважаються досить важливими. Внесок компанії в соціально-економічний розвиток суспільства формує позитивне враження про неї. Саме тому дедалі більшого значення набуває нефінансова інформація. Її розкриття є обов’язковим для великих публічних організацій. Інші суб’єкти господарювання готують й оприлюднюють нефінансову інформацію добровільно для підвищення прозорості та покращання власного іміджу.

У Європі великі компанії (штат яких нараховує понад 500 працівників) мусять відповідно до Директиви ЄС 2014/95/EU публікувати звіти щодо політики у сфері охорони довкілля, соціальної відповідальності та ставлення до працівників, дотримання прав людини, боротьби з корупцією та хабарництвом і забезпечення гендерної рівності працівників та членів правління.

Обов’язкове розголошення нефінансової інформації може вдовольнити потребу суспільства у забезпеченні більшої прозорості. А це, своєю чергою, допоможе компаніям та іншим організаціям, включно з громадськими, закріпити довіру та репутацію, які закладають основу цінності.

Надійні компанії також часто об’єднують фінансову та нефінансову інформацію, розкриваючи свою діяльність у так званій інтегрованій звітності. Наприклад, в Іспанії інтегровану звітність складають та оприлюднюють лікарні, школи, будинки для осіб похилого віку, спортивні заклади. Для зацікавлених осіб нефінансова інформація, що надається цими установами, складає більший інтерес, ніж фінансова. Навіть у випадку рентабельності інвестицій та платоспроможності сталий успіх діяльності організації залежить більшою мірою від соціальної активності, аніж від фінансів.

Професійні бухгалтери відіграють важливу роль у цьому процесі. Вони допомагають організаціям отримати, організувати, проаналізувати та надати необхідну інформацію в потрібний час, забезпечуючи достовірність розкриття даних.