Міжнародний інститут внутрішніх аудиторів надає рекомендації щодо перевірки внутрішніми аудиторами процесів, що використовують технології штучного інтелекту, але не згадує про можливість самої функції внутрішнього аудиту використовувати відповідні технології. Штучний інтелект може суттєво збільшити ефективність функції внутрішнього аудиту через автоматизацію аналізу даних та зниження аудиторських ризиків.

Під час проведення перевірок у ручному режимі аудиторському процесу часто бракує послідовності, внаслідок чого надзвичайно зростають ризики. За умови традиційного підходу до проведення перевірок суб’єктивна оцінка внутрішнього аудитора впливає на значну кількість процесів, зокрема, на вибір підрозділу, що підлягає перевірці, визначення переліку ризиків, що властиві відповідній функції, зосередження на тих чи інших ризиках, прив’язування контролів до ризиків тощо.

Автоматизація за рахунок технологій штучного інтелекту могла б суттєво зменшити обсяги суб’єктивності в аудиторському процесі. Алгоритми штучного інтелекту здатні проводити ґрунтовний та всеосяжний аналіз даних і надавати обґрунтовані відповіді на питання, що ставить перед собою команда внутрішнього аудиту. Роль внутрішнього аудитора при цьому полягає в застосуванні власних професійних суджень для оцінювання системи внутрішнього контролю на основі результатів, отриманих за допомогою алгоритмів.

Крім зменшення суб’єктивності, автоматизація вирішує й низку інших питань:

  • повноцінний аналіз всієї нормативної бази, а не вибіркових документів;
  • автоматизація аналізу даних;
  • компенсація недосвідченості молодих аудиторів;
  • часткова автоматизація процесу ведення робочих документів та складання звіту тощо.