Україна сьогодні є учасницею чотирьох спільних операційних програм (або програм прикордонного чи транскордонного співробітництва), у межах яких є проекти, де аудитори мусять перевіряти витрати: «Україна – Польща – Білорусь», «Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія», «Басейн Чорного моря», «Україна – Румунія». У грудні 2016 року урядами України та ЄС було укладено чотири відповідні угоди про фінансування спільних операційних програм прикордонного співробітництва.

Фінансування таких програм здійснює Європейський Союз у межах Європейської політики сусідства (European Neighborhood Policy, ENP). ЄС у такий спосіб підтримує реформи в політичній, економічній та соціальній сферах у визначених країнах, які є членами ЄС або мають спільні з ним кордони.

Досить часто у фінансуванні програм бере участь Європейський фонд регіонального розвитку (European Regional Development Fund) та Інструмент підготовки до вступу до ЄС (Instrument for Pre-Accession). Утім, головний донор усіх проектів – Євросоюз.

European Neighborhood Instrument (ENI) – фінансовий інструмент Європейської політики сусідства, через який здійснюється фінансування і в межах якого функціонують зазначені програми.

Усі проекти, що фінансуються в межах програм, є некомерційними та сприяють поліпшенню якості життя мешканців країн-учасниць.

Говорячи про програми транскордонного співробітництва, варто згадати про TESIM (Technical Support to the Implementation and Management of ENI CBC programmes). Це проект технічної допомоги Генерального директорату з розширення та добросусідства Європейської Комісії. Проект надає підтримку в реалізації програм та управлінні ними, виступаючи свого роду головним консультантом під час реалізації програм транскордонного співробітництва.

Замовниками перевірок витрат за проектами виступають європейські інституції, що виділяють кошти і хочуть бути впевненими у їх законному й правильному використанні. Саме тому думка незалежного аудитора, який надає об’єктивну та неупереджену оцінку, є вкрай важливою, тож така робота буде затребуваною. Кількість програм транскордонного співробітництва зростатиме.

Україна – Польща – Білорусь

На період з 2014 до 2020 року на програму виділено 183 млн євро та передбачено реалізацію 65 проектів, спрямованих на підтримання місцевих культур і збереження природної спадщини, поліпшення й розвиток транспортних послуг та інфраструктури, охорону здоров’я та покращення якості соціальних послуг, сприяння ефективності й безпеці кордонів, а також спрощення митних і візових процедур.

Україна – Угорщина Словаччина – Румунія

На період з 2014 до 2020 року на програму виділено близько 82 млн євро та передбачено реалізацію 39 проектів, п’ять з яких є великими інфраструктурними проектами. Їхня тематика – просування місцевих культур і збереження історичної спадщини, розвиток туризму, захист довкілля та зменшення негативного впливу кліматичних змін, поліпшення транспортної інфраструктури та підвищення безпеки життя.

Басейн Чорного моря

Територія поширення проекту – Вірменія, Болгарія, Грузія, Греція, Молдова, Румунія, Туреччина та Україна. Упродовж 20142020 років на проект виділено 54 млн євро. Тематичні сфери проектів – розвиток приватного підприємництва, модернізація аграрного сектору та підвищення його конкурентоспроможності, захист довкілля, зокрема Чорного моря та його басейну.

Україна – Румунія

На період з 2014 до 2020 року ЄС виділив на програму 60 млн євро. Україна та Румунія взяли на себе зобов’язання забезпечити мінімальне співфінансування – 10% від внеску ЄС. Проекти спрямовані на підвищення безпеки населення через управління надзвичайними ситуаціями, очищення річки Дунай, запобігання та протидію транскордонній злочинності, поліпшення інфраструктури й стану охорони здоров’я.