Рада з міжнародних стандартів бухгалтерської етики (IESBA) пропонує внести чергові зміни до Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів, включаючи міжнародні стандарти незалежності (далі – Кодекс етики, Кодекс).

Зокрема, планується чітко окреслити роль професійних бухгалтерів та аудиторів у сучасному суспільстві, описавши зв’язок між виконанням вимог Кодексу та необхідністю для представників цих професій захищати інтереси суспільства.

Серед пропонованих новацій та уточнень – зробити більш суворими фундаментальні принципи цілісності, об’єктивності та професійної поведінки. Як свідчить практика, ці принципи досить часто виконуються в неповному обсязі або порушуються.

Оновленим Кодексом етики мають передбачити необхідність для аудиторів та бухгалтерів перевіряти застосування базових концептуальних основ, а не сприймати все на віру. Ретельна перевірка, слідування принципу професійного скептицизму у своїй щоденній роботі – обов’язкові складники діяльності професійного бухгалтера та аудитора.

Крім того, доповнений та оновлений Кодекс підкреслить важливість правильної організаційної культури в організації. Без неї досить проблематично провадити професійну діяльність без помилок та дотримуватися в роботі міжнародних професійних стандартів.

Усі пропозиції були розроблені IESBA спільно з Радою з міжнародних стандартів аудиту та підтвердження достовірності звітності (IAASB), а також Радою з міжнародних стандартів професійної бухгалтерської освіти (IAESB).