До чинників, які можуть негативно позначитися на роботі аудиторів зараз і в майбутньому, належить недостатня забезпеченість кваліфікованими кадрами та значні затрати часу на отримання необхідної інформації.

Ризики, на які в майбутньому можуть натрапити аудитори, пов’язані насамперед з макроекономічною нестабільністю. Вихід Великобританії з Європейського Союзу, наявність гарячих точок у світі, превалювання політичних рішень над економічними неминуче позначаються на бізнесі, а отже, і на роботі аудиторів.

Викликом для аудиту є те, що всі бізнес-моделі під впливом технічного прогресу зазнають кардинальних змін. Звичні взаємозв’язки руйнуються, водночас з’являються нові. Поступово всі процеси переходять у нову цифрову реальність, де існують свої правила, закони й ризики. Найбільшою загрозою стає кіберзлочинність.

Дедалі більше власників бізнесу будуть орієнтовані на його прозорість. Забезпечити її та зробити корисною для компаній – ще одне ключове завдання аудитора майбутнього.

Міжнародні експерти прогнозують, що в найближчий час аудитори муситимуть фокусувати увагу на етичних та соціальних аспектах ведення діяльності. Соціально відповідальний бізнес – вимога сьогодення. Стежити за тим, наскільки компанія є такою і що робить для того, щоб бути соціально відповідальною, − завдання, які ставитимуться аудиту.

Аудиторам також доведеться оцінювати репутаційний капітал фірми й рекомендувати вищому керівництву та службам, відповідальним за імідж і репутацію бренду, заходи щодо його зміцнення.

Рада з фінансової звітності (FRC) вимагає від публічних компаній Великобританії розкривати інформацію про факти зарплатної дискримінації за гендерною ознакою. Схожі тенденції спостерігаються в усьому світі. Аудиторам доведеться стежити за розрахунком кількісних даних, коректністю та вчасністю підготовки такої звітності.

Час диктує свої вимоги. Аби не стати аутсайдером аудиту, потрібно вчасно реагувати на них і бути справді корисним для бізнесу.