Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в публічному секторі (IPSASB) опублікувала огляд «На шляху до майбутнього». У цьому документі підсумовано успіхи, виклики та ключові результати роботи IPSASB упродовж 2017–2018 років.

Також було оприлюднено проєкт удосконалень до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в публічному секторі (IPSAS).

Більшість запропонованих до IPSASB змін спрямовані на усунення неточностей, різночитань та неоднозначних трактувань у застосуванні стандартів обліку представниками публічного сектору. Крім того, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в публічному секторі приведено у відповідність до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Зокрема, упродовж 2017–2018 років IPSASB доопрацювала IPSAS 40 «Об’єднання в громадському секторі» (IPSAS 40, Public Sector Combinations), IPSAS 41 «Фінансові інструменти» (IPSAS 41, Financial Instruments) та IPSAS 42 «Соціальні вигоди» (IPSAS 42, Social Benefits). Окрім того, Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в публічному секторі схвалила два основні проєкти стандартів (Exposure Drafts, ED) ED 64 «Оренда» та ED 67 «Колективні послуги та послуги для людей в надзвичайних ситуаціях».

Зауваження та коментарі щодо запропонованих змін можна надсилати IPSASB до 30 вересня 2019 року.