Фундаментом для успіху бізнесу є правильно побудована модель корпоративного управління, яка потребує відповідних базових передумов. Насамперед власники повинні визначити місію компанії, а правління – трансформувати в стратегічні цілі, які далі слід передати менеджменту для виконання. Результати на періодичній основі має перевіряти правління, а цілі операційного рівня потрібно скориговати в разі потреби.

І це повною мірою стосується управлінців на всіх рівнях будь-якої організації. Тут ключові показники ефективності (Key Performance Indicators, KPI) і є тими вхідними даними, завдяки яким менеджмент може оцінити, чи в правильному напрямі для досягнення поставлених цілей рухається організація, чи збилась зі шляху й потребує змін. Правильний набір KPI висвітлить основні аспекти діяльності організації й окреслить сфери, які потребують додаткової уваги. Без використання правильного набору KPI менеджмент є, по суті, капітаном, що веде свій корабель наосліп.

Досвідчені успішні управлінці добре знають, що для прийняття виважених рішень їм потрібна конкретна вимірна інформація саме щодо ключових показників діяльності компанії. Для конкретного бізнесу найефективнішими будуть ті KPІ, які пов’язані зі стратегічними цілями та допомагають знайти відповіді на найбільш критичні запитання.

Доцільно спочатку ідентифікувати питання, які найбільше хвилюють акціонерів, правління, менеджмент тощо. Достатньо почати з одного-двох таких питань щодо кожної стратегічної цілі. Після визначення найважливіших питань можна перейти до розроблення KPI, які в найкращий спосіб допомагають знайти відповіді на ці питання. Вони будуть стратегічно-орієнтованими, важливими та суттєвими для організації.

На практиці існує близько 1 000 загальновизнаних KPI. Знайти серед них ті, які справді будуть найбільш суттєвими для конкретної компанії, – справа не з легких. Менеджмент часто витрачає чимало часу й зусиль, щоб визначити життєво важливі метрики, що можуть успішно застосовуватися до конкретних потреб організації. Обирати слід ті KPI, які легше виміряти, або використовувати в роботі стандартні KPI, що обрали для себе більшість компаній на ринку. Помилкою менеджменту є відсутність періодичної оцінки й звітування щодо конкретних KPI, що призводить до прийняття керівником скоріше інтуїтивних, а не обґрунтованих рішень.