Три регулятори фінансового сектора – Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, а також Міністерство фінансів України підписали Меморандум про впровадження в Україні нової системи підготовки та подання фінансової звітності в електронному форматі, яка базуватиметься на стандарті XBRL. У її основу покладено таксономію МСФЗ.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) – це програмний стандарт, розроблений для поліпшення способу передачі фінансових даних, що полегшує компіляцію та обмін інформацією. Мета XBRL полягає в тому, щоб зробити автоматизований збір даних, який дозволяє регуляторам, аналітикам та інвесторам проводити більш складний аналіз. XBRL дає змогу висловлювати за допомогою семантичних засобів загальні для учасників ринку й регуляторних органів вимоги до подання бізнес-звітності. Формат використовує теги, щоб ідентифікувати кожен фрагмент фінансових даних, який потім дозволяє використовувати його програмно за допомогою XBRL-сумісної програми й легко передавати дані між підприємствами.

Учасниками нової системи стануть усі підприємства, що згідно із законодавством подають звітність за МСФЗ і фінансова звітність яких підлягає обов’язковому оприлюдненню. Система фінансової звітності (СФЗ) у форматі XBRL почала діяти 18 червня 2019 року, коли було запущено програмний комплекс та спеціалізований вебсайт, на якому розміщено базову інформацію для користувачів СФЗ. Подання річної фінансової звітності в новому форматі стане обов’язковим з 01 січня 2020 року.

«Основними перевагами електронної системи фінансової звітності є можливість доступу всіх зацікавлених користувачів до уніфікованої, достовірної та якісної фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами. Український бізнес, зокрема, стане більш відкритим та зрозумілим потенційним інвесторам. Аналітики світових інвестиційних компаній, міжнародні експерти зможуть робити більш обґрунтовані та точні аналізи поточної ситуації й прогнози розвитку як окремих українських компаній, так і національної економіки загалом», – коментує впровадження нового стандарту член НКЦПФР Олександр Панченко.