Рада з міжнародних стандартів бухгалтерської звітності (International Accounting Standards Board, IASB) шукає кандидатів, які б долучилися до консультативної групи з питань таксономії Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) з 01 квітня 2020 року. Завдання цієї групи – сприяти розвитку таксономії МСФЗ шляхом регулярного представлення інформації щодо питань, які стосуються таксономії.

Група надає консультації IASB та Фонду МСФЗ (IFRS Foundation) з питань контенту таксономії МСФЗ та технологій, які застосовуються. Члени групи оцінюють можливість втілення запропонованих змін до таксономії МСФЗ та чи ці зміни повністю втілюють вимоги щодо презентації та розкриття інформації з питань таксономії МСФЗ.

Учасники групи є представниками різних секторів бізнесу та країн. IASB прагне бачити членами групи професіоналів, а саме людей, що готують чи користуються електронними фінансовими звітами на основі таксономії МСФЗ. Рівень технічних знань формату XBRL бажаний, але не вимагається.

Відповідно до політики Фонду МСФЗ члени групи працюють на волонтерських засадах.