Перевірка витрат за проєктами в межах програм транскордонного співробітництва може стати справжнім викликом для аудитора. І хоча такі перевірки досить формалізовані, мають погоджений алгоритм, методологію проведення та навіть структуру звіту, глибокого розуміння специфічних особливостей цієї роботи все ж бракує.

Робота аудитора починається з ознайомлення з аплікаційною формою проєкту та додатків до неї, грантконтрактом (грантовим контрактом) і партнерською угодою.

Слід звернути увагу, що в грантконтракті визначені обов’язки головного бенефіціара перед органом управління, який здійснює фінансування проєкту. Зокрема, важливим для аудитора положенням угоди є обов’язок головного бенефіціара надавати інформацію щодо витрачених під час реалізації проєкту коштів і готувати відповідні звіти – проміжний і фінальний, звіт про виконання проєкту. Якщо головний бенефіціар не виконує своїх зобов’язань, орган з управління може розірвати грантконтракт.

Партнерська угода – це договір між головним партнером і партнером, визначення їхніх зобов’язань та умов роботи. Нагадаємо, що проєкти в межах програм транскордонного співробітництва передбачають наявність партнерів з кількох країн, що є учасницями програми.

Розпочинаючи роботу над проєктом, аудитору варто дуже уважно прочитати Керівництво щодо реалізації проекту (Project Implementation Manual, PIM). За своєю суттю, це технічне завдання, яке є додатком до грантового контракту. Саме воно визначає фронт робіт аудитора, орієнтує в процедурах, які мають бути застосовані, та окреслює очікування замовника від проведення перевірки.
Також потрібно ознайомитися з Рекомендаціями щодо звітування в eMS (Guide on reporting in eMS).

Electronic Monitoring System (eMS) – це спеціальна електронна система моніторингу, у якій є вся необхідна інформація щодо проєктів і документи для роботи аудитора. Вона також показує етапи реалізації проєкту, результати перевірок витрат тощо. Призначений для роботи аудитор отримує індивідуальний доступ до проєкту і працює в цій системі.
Можна також ознайомитися з документами, які можуть вносити зміни до проєкту, щоб оперативно на них реагувати.