У сучасному глобальному світі від аудитора часто вимагається знання принаймні однієї іноземної мови. В Україні працює багато компаній з іноземними інвестиціями, топменеджери яких зазвичай є експертами. Тож аудиторські звіти в багатьох організаціях пишуться й іноземною мовою − здебільшого англійською. У таких ситуаціях бажано, щоб аудитор був у змозі сам представити результати проведеної перевірки керівництву компанії, відповісти на запитання, переконати в необхідності виконання рекомендацій аудиту.

Усе це потребує досить високого рівня знання мови − як письмово, так і усно. Його легко перевірити, провівши частину співбесіди іноземною мовою. Письмове знання іноземних мов також варто протестувати, але тут ефективнішими будуть не стандартні перевірки на граматику, а, скажімо, завдання перекласти кілька абзаців реального аудиторського звіту з української мови іноземною, звичайно, за винятком конфіденційної інформації.

Ураховуючи останні тенденції розвитку професії внутрішнього аудитора, HRам варто шукати спеціалістів з широким набором навичок. Замість того, щоб зосереджуватися лише на технічних уміннях, менеджерам, що займаються пошуком кандидатів, варто пам’ятати, що знання бухгалтерського обліку, аудиторської звітності, аналізу ризиків можна здобути досить швидко. Тому варто добирати допитливих людей з розвиненими аналітичними здібностями, які мають відмінні навички міжособистісного спілкування і вміють довести свої знання та ідеї до топменеджменту організації через якісні та конструктивні комунікації.

І найголовніше – не потрібно, щоб кожен внутрішній аудитор був спеціалістом у всіх питаннях та темах, з якими стикається внутрішній аудит. Головне, щоб загалом функція внутрішнього аудиту могла якісно виконати свої обов’язки.