Сьогодні, коли весь світ переходить у діджитал-формат, для функції внутрішнього аудиту важливо не відставати від світових тенденцій. Керівники та власники бізнесу воліють бачити внутрішній аудит прогресивним та сучасним, який здатен допомогти протистояти новим викликам ринку. Що ж таке прогресивний внутрішній аудит, на думку перших осіб компаній та їх власників?

Готовність внутрішнього аудиту до цифрової трансформації означає, насамперед, наявність навиків і компетенцій для надання стратегічних консультацій та проведення аудиту ризиків, пов’язаних із цифровим оновленням організації. До того ж, функція внутрішнього аудиту мусить змінити власні процеси та послуги, що надаються, фокусуючись на використанні даних та цифрових технологій.

Прогресивність внутрішнього аудиту неможлива без повного його включення до плану цифрової трансформації підприємства. Це означає, що функція внутрішнього аудиту має бути представлена спеціалістами, які розвиваються з тією ж швидкістю, що й сама організація. Якщо внутрішній аудитор розвивається повільно, він перестає бути корисним для компанії. Забезпечити додаткову цінність бізнесу сьогодні можна, якщо визначено правильний баланс компетенцій внутрішнього аудитора для роботи з новими технологіями.

Достатня кваліфікація внутрішніх аудиторів дає змогу надавати організації допомогу щодо вжиття заходів у відповідь на ризики в режимі реального часу. Також прогресивні фахівці сьогодні активно взаємодіють з особами, які ухвалюють рішення про основні цифрові ініціативи.

Важливо наголосити й на синхронізації зусиль функції внутрішнього аудиту для відпрацювання консолідованої відповіді на ризики, з якими стикається організація.