Рада з міжнародних стандартів звітності (International Accounting Standards Board, IASB) змінила вимоги до обліку хеджування.

Ці зміни мають на меті забезпечити надання корисної фінансової інформації компаніями в період невизначеності, що виникає внаслідок поетапного зниження показників процентних ставок, таких як міжбанківські ставки пропозицій (interbank offered rates, IBOR).

IASB внесла зміни до оновлених та чинних Стандартів фінансових інструментів, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», а також до відповідного Стандарту розкриття інформації МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації».

Поправки змінюють деякі конкретні вимоги до обліку хеджування, щоб забезпечити звільнення від можливих наслідків невизначеності, викликаних реформою IBOR. Крім того, поправки вимагають від компаній надавати додаткову інформацію інвесторам про їхні відносини хеджування, на які безпосередньо впливають ці невизначеності.

Голова IASB Ганс Хугерворст зазначив: «Рада активно працювала, щоб запропонувати компаніям рішення проблем, які виникають у бухгалтерському обліку через невизначеності щодо реформування показників процентних ставок. Поправки надають корисну інформацію для інвесторів у цей період невизначеності».

Зміни набувають чинності 1 січня 2020 року, але компанії можуть вирішити застосувати їх раніше.