Британська Рада з фінансової звітності (Financial Reporting Council, FRC) вважає, що їй необхідно вжити більш рішучих заходів, аби змусити компанії звітувати. Про це йдеться в новому дослідженні, проведеному на замовлення Ради з фінансової звітності. Журі присяжних представило учасникам на обговорення питання, що стосуються корпоративного звітування, управління, аудиту та діяльності FRC у цих сферах.

Дослідження було проведене за дорученням FRC компанією BritishThinks за участі представників громадськості з усієї країни – громадянського журі.

Учасники дослідження вважають, що FRC повинна бути наділена більшими повноваженнями та мати «мертву хватку», аби змусити компанії звітувати, але в той же час посилення регулювання не має впливати на здатність компанії ефективно провадити діяльність та процвітати.

Громадянське журі досить негативно ставиться до правопорушень, які здійснює компанія. Щодо впливу, який компанії мають у Великобританії, особливо на економіку та місцеві регіони, то оцінка має позитивний характер, зважаючи на важливу роль фірм, які створюють робочі місця, виробляють товари, надають послуги та інвестують в економіку держави

Учасники вважають, що регулятор повинен змушувати звітувати окремих осіб (які наразі є членами професійного органу) і компанії, аби запобігати правопорушенням. Регуляторні органи та компанії також повинні діяти в суспільних інтересах, беручи до уваги думку широкої аудиторії, яка включає співробітників, та урізноманітнювати представництво в радах директорів

Респонденти також вважають, що регуляторні органи повинні зберігати свою незалежність від об’єктів регулювання, оскільки, на їхню думку, досить важливим є забезпечення незалежності невиконавчих директорів та партнерів з аудиту від компаній, з якими вони працюють.