Рада фінансової звітності Великобританії (FRC) вважає, що компаніям потрібно вдосконалити свої практики управління та звітування, щоб продемонструвати позитивний вплив на економіку та суспільство.

Незважаючи на зміни, внесені до Кодексу корпоративного управління Великобританії у 2018 році, що певним чином поліпшило звітність, FRC наголосила про необхідність зосередити увагу на довгостроковій сталості, включаючи залучення зацікавлених сторін, різноманітність та важливість корпоративної культури.

Кодекс корпоративного управління Великобританії було оновлено з метою формування довіри до бізнесу шляхом розвитку міцної взаємодії з ключовими зацікавленими сторонами. Оновлений кодекс закликав компанії зосередитися на досягненні довгострокової сталості шляхом встановлення мети, стратегії та культури, сприяння доброчесності та оцінці різноманітності.

FRC переглянула звітність, що була складена відповідно до вимог Кодексу корпоративного управління Великобританії 2016 року, та оцінила індекс FTSE 100 компаній, які застосовували переглянутий Кодекс 2018 року. Кодекс 2018 року набув чинності у 2019 році, і всі компанії преміум-класу будуть складати свою звітність відповідно до його положень. Аналіз FRC виявив:

  • деякі хороші приклади звітності компаній, які дедалі частіше використовують нефінансові стимули та провадять діяльність відповідно до довгострокової стратегії;
  • багато компаній стикаються з проблемою визначення мети та ефективної культури із занадто великою кількістю лозунгів чи маркетингових ліній, що заміщують чітку мету;
  • недостатньо враховується важливість культури та стратегії чи думок зацікавлених сторін. Після доповіді FRC про культуру за 2016 рік компанії повинні коментувати культуру та звітувати про те, як вони відстежують та оцінюють питання, що стосуються дотримання культури;
  • обмежена звітність з питань забезпечення різноманітності компаній, які подавали добре підготовлені звіти, мали чіткі плани щодо досягнення цілей (не лише гендерних) і розуміли довготермінову цінність різноманітності;
  • використання опитувань щодо залученості визнається ефективним інструментом для розуміння зацікавленості працівників та культури всередині компанії. Цей механізм є дуже корисним, однак такі опитування не слід проводити ізольовано. Компанії повинні бути в змозі продемонструвати, що методи залучення є ефективними у разі визначення проблемних питань, які можуть бути подані на розгляд Ради та як це впливає на процес прийняття рішень.

Виконавчий директор FRC Джон Томпсон (Jon Thompson) заявив: «Хоча є приклади високоякісної управлінської звітності з боку компаній, які першими почали застосовувати кодекси, у майбутньому ми очікуємо побачити більш глибоке розуміння практик управління та звітування про результати діяльності з численної кількості ключових питань, які передбачатимуть низку проблем: від різноманітності до зміни клімату».